Obsah

Materiály na zasadnutie MsZ

Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Galante sú k dispozícii na stiahnutie v prílohe.

Materiály na zasadnutie MsZ

21. zasadnutie MsZ - 24.4.2014.zip

21. zasadnutie msz - 24.4.2014.zip

Mimoriadne zasadnutie MsZ 27.03.2014

2014_03_27_msz.zip

20. zasadnutie MsZ - 13.02.2014

2014_02_13_msz.zip

19. zasadnutie MsZ - 17.12.2013

2013_12__17_msz.zip

18. zasadnutie MsZ - 19.11.2013

2013_11_19__msz.zip

17. zasadnutie MsZ - 26.09.2013

2013_09_26_msz.zip

16. zasadnutie MsZ - 27.06.2013

2013_06_27_msz.zip

15. zasadnutie MsZ - 23.05.2013

2013_23_05_msz.zip

14. zasadnutie MsZ - 18.04.2013 čast 2.

2013_04_18_msz_02.zip

14. zasadnutie MsZ - 18.04.2013 čast 1.

2013_04_18_msz_01.zip

13. zasadnutie MsZ - 14.02.2013

2013_02_14_msz.zip

12. zasadnutie MsZ - 15.11.2012 čast 2.

2012-11-15_msz_02_0.zip

12. zasadnutie MsZ - 15.11.2012 čast 1.

2012-11-15_msz_01_0.zip

11. zasadnutie MsZ - 27.09.2012 čast 2.

2012-09-27_msz_02_0.zip

11. zasadnutie MsZ - 27.09.2012 čast 1.

2012-09-27_msz_01_0.zip

10. zasadnutie MsZ - 28.06.2012 čast 2.

2012-06-28_msz_02_0.zip

10. zasadnutie MsZ - 28.06.2012 čast 1.

2012-06-28_msz_01_0.zip

9. zasadnutie MsZ - 26.04.2012 čast 2.

2012-04-26_msz_02_0.zip

9. zasadnutie MsZ - 26.04.2012 čast 1.

2012-04-26_msz_01_0.zip

8. zasadnutie MsZ - 28.02.2012

2012-02-28_msz_0.zip

Stránka