Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Sociálne služby

  • Žiadosť o jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa  ( SK : HU )
  • Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok v sociálnej núdzi (SK : HU)
  • Žiadosť o jednorazový peňažný príspevok pre obyvateľov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody (SK : HU)
  • Žiadosť o spoločné stravovanie sociálne odkázaným obyvateľom (SK : HU)
  • Žiadosť o peňažný príspevok sociálne odkázaným obyvateľom na stravovanie (SK : HU)
  • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (SK : HU)
  • Žiadosť o nájomný byt (SK : HU)
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (SK : HU)
  • Lekársky nález (SK : HU)
  • Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov (SK : HU)

Môže vás zaujímať viac