Navigácia

Obsah

Organizácie mesta

Mesto Galanta má zriadené tri príspevkové organizácie - Mestské kultúrne stredisko, Technické služby mesta Galanta, Správa športových zariadení a jednu rozpočtovú organizáciu Patria – Domov dôchodcov Galanta.

Organizácie mesta

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
MSKS

Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne stredisko v Galante je kultúrno-spoločenské a výchovné zariadenie, zriadené v roku 1967 Mestom Galanta ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou, ktoré zastrešuje činnosť súvisiacu so zabezpečovaním kultúrnych potrieb obyvateľov mesta Galanta a jeho návštevníkov a je garantom a vykonávateľom kultúrnej politiky mestskej samosprávy voči svojim obyvateľom.

patria

PATRIA - domov dôchodcov Galanta

Adresa: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta
Zriaďovateľ: Mesto Galanta, rozpočtová organizácia
IČO: 00352594
telefón, fax: 031/782-21-17, 031/782-21-07

ssz

Správa športových zariadení Mesta Galanta

Správa športových zariadení vznikla v roku 2004. Jej úlohou je zabezpečovať chod športovísk v meste a pomáhať činnosti športových klubov. Pod jej pôsobnosť patria Športová hala, Dom športu, futbalové ihriská FC Slovan Galanta (trávnaté), ihrisko s umelou trávou, ihrisko v Hodoch, multifunkčné a workoutové ihriská v meste a prevádzkovanie ubytovne.

TSMG

Technické služby mesta Galanta

Názov organizácie: Technické služby mesta Galanta
Sídlo organizácie: ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta