Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v sociálnej oblasti

Zobrazené 1-30 z 34

VÝZVA č. 4/2 mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2023 pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia

Dátum: 27. 4. 2023

Mesto Galanta v súlade s VZN č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta v znení VZN č. 2/2023 zverejňuje výzvu na predklad. žiadostí o poskyt. dotácií z rozpočtu mesta Galanta na rok 2023 pre:
"Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia"
Termín predklad. žiadostí do: 26.05.2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA GALANTA NA ROKY 2024 - 2028

Dátum: 20. 4. 2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA GALANTA NA ROKY 2024 - 2028

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií za "Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia" na rok 2023

Dátum: 5. 4. 2023

V zmysle čl. 6 ods. 11 VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácia na rok 2023 pre "Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia"

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2023 pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia

Dátum: 15. 3. 2023

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 4 - "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia"

Predaj prebytočného majetku

Dátum: 8. 3. 2023

Mesto Galanta ponúka na predaj prebytočný majetok - posilňovacie stroje DC Nebojsa.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2022

Dátum: 21. 2. 2023

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2022 - Patria Domov dôchodcov v Galante

VÝZVA č. 4 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre "Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia".

Dátum: 8. 2. 2023

V súlade so VZN Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre:
"Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia"

Termín predkladania žiadostí do: 28.02.2023

#

Pozvánka na Festival holistického zdravia "Tu a Teraz"

Dátum: 19. 8. 2022

Praktický zážitkový deň vyplývajúci z Projektu 5P, ktorý je zameraný na prevenciu a podporu duševného, mentálneho a fyzického zdravia.

Inflačná pomoc

Dátum: 8. 7. 2022

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Scvhálená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022

Dátum: 6. 7. 2022

Schválená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022

Dátum: 13. 6. 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia

UVEREJŇUJEME VÝZVU č.4/2 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2022 PRE "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia".

Dátum: 17. 5. 2022

UVEREJŇUJEME VÝZVU č.4/2 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2022 PRE "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia".

Ponuka na predaj prebytočného majetku

Dátum: 25. 4. 2022

Ponuka na predaj prebytočného majetku Mesta Galanta

Schválená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022

Dátum: 12. 4. 2022

Schválená výška dotácie pre sociálnu oblasť na rok 2022.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4

Dátum: 8. 3. 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta pre sociálnu oblasť na rok 2022

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2021

Dátum: 28. 2. 2022

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2021 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Výzva č.4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre "Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia".

Dátum: 4. 2. 2022

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre: "Sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia"

Záujemcovia o personálnu výpomoc

Dátum: 21. 10. 2021

Záujemcovia o personálnu výpomoc, ktorí chcú pracovať v zariadení soc. služieb v čase pandémie, môžu vyplniť nasledovný formulár.

Bezplatný rozvoz potravín

Dátum: 6. 4. 2021

Bezplatný rozvoz potravín

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2020

Dátum: 4. 2. 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2020 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2019

Dátum: 25. 2. 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2019 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

Dátum: 6. 6. 2019

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b ods. 2 písm. d) zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Galanta

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2018

Dátum: 28. 2. 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2018 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Koncept nájomných bytov

Mesto Galanta začalo s výstavbou nájomných bytov.

Dátum: 8. 11. 2018

Žiadosť o nájomný byt je možné podať na MsÚ Galanta.

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta na roky 2019 – 2023.

Dátum: 8. 6. 2018

V súčasnosti pripravujeme „III. Komunitný plán ociálnych služieb mesta Galanta na roky 2019 – 2023.“

OBLEČ SI SVOJE DIEŤA – už 1. júla

Dátum: 18. 5. 2018

Termín letného tábora pre deti z ťažko skúšaných rodín sa nezadržateľne blíži.

Zverejnenie údajov za rok 2017 -DD Patria

Dátum: 21. 3. 2018

Zverejnenie údajov za rok 2017 - DD Patria

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2017

Dátum: 28. 2. 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb za rok 2017 - Patria Domov dôchodcov v Galante

Škôlka je kľúč k úspechu rómskych detí

Dátum: 22. 9. 2017

Škôlka je kľúč k úspechu rómskych detí

Výstava - SLOVMEDICA NON-HANDICAP

Dátum: 19. 9. 2017

Upozorňujeme na možnosť využitia mimoriadnej prepravy pre ŤZP z Galanty na výstavu SLOVMEDICA NON - HANDICAP prostredníctvom mimoriadnej prepravy vlakom vychádzajúcim z Banskej Bystrice a späť dňa 07.10.2017.

Zobrazené 1-30 z 34

Môže vás zaujímať viac