Obsah

Poslanecké kluby

mapaPoslanci mestského zastupiteľstva v zmysle čl. 7, Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva môžu vytvoriť poslanecký klub. Vo volebnom období 2014-2018 má mestské zastupiteľstvo založený jeden poslanecký klub pod názvom

1. Poslanecký klub SMK-MKP a nezávislých poslancov:
Predseda: Mgr.László Biró
Podpredseda: Peter Závodský

Členovia SMK-MKP: Mgr.László Biró, MUDr. Helena Kertészová,  Ing. Zoltán Horváth,  Mgr. László Benkovics,  Mgr. Zsolt Barczi, Mgr.Ján Marsall, Mgr. Jozef Gál, Ing. Mikuláš Horváth

Nezávislí poslanci: Peter Závodský, MUDr. Ján Stratinský,