Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti športu

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj telesnej kultúry na rok 2024

Dátum: 13. 3. 2024

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2021 uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2024.

Prijaté žiadosti v zmysle VZN č. 02/2023

Dátum: 16. 2. 2024

Zoznam prijatých žiadostí na poskytnutie dotácie v oblasti „ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“ z rozpočtu mesta na rok 2024 - Výzva č.1

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie  Športovec roka Mesta Galanta za rok 2023

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta za rok 2023“

Dátum: 16. 1. 2024

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi.

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 pre oblasť "Rozvoj telesnej kultúry".

Dátum: 12. 1. 2024

Mesto Galanta v súlade s VZN č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta v znení VZN č. 2/2023 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta pre oblasť "Rozvoj telesnej kultúry".

Schválené prerozdelenie dotácií na rok 2023 na športové aktivity_Výzva 1/2

Dátum: 29. 5. 2023

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2023 na športové aktivity.

Prijaté žiadosti v zmysle VZN č. 02/2023

Dátum: 24. 4. 2023

Zoznam prijatých žiadostí na poskytnutie dotácie na športové aktivity z rozpočtu mesta na rok 2023 - Výzva 1/2

Schválené prerozdelenie dotácií na rok 2023 na športové aktivity

Dátum: 17. 3. 2023

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2023 na športové aktivity.

Plagát

Beh Galantou 2023

Dátum: 10. 3. 2023

Mesto Galanta Vás pozýva na XXXIX. ročník Behu Galantou.

Výzva č. 1/2 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na športové aktivity na rok 2023

Dátum: 9. 3. 2023

Mesto Galanta v súlade s VZN č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta v znení VZN č. 2/2023 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov na športové aktivity.

Prijaté žiadosti v zmysle VZN č. 23/2021

Dátum: 16. 2. 2023

Zoznam prijatých žiadostí na poskytnutie dotácie na športové aktivity z rozpočtu mesta na rok 2023

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta za rok 2022“

Dátum: 13. 1. 2023

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi.

ZVEREJŇUJEME VÝZVU č. 1 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2023

Dátum: 13. 1. 2023

Výzva č. 1

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023
na športové aktivity.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č. 23/2021

Dátum: 10. 6. 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č. 23/2021 výzva č 1/2

UVEREJŇUJEME VÝZVU č. 1/2 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2022

Dátum: 4. 5. 2022

Výzva č. 1/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť:
„VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“

Zoznam poskytnutých dotácií na športové aktivity z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022

Dátum: 20. 4. 2022

Zoznam poskytnutých dotácií na športové aktivity z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta za rok 2021“

Dátum: 7. 4. 2022

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č. 23/2021

Dátum: 9. 2. 2022

Zoznam prijatých žiadostí na poskytnutie dotácie na športové aktivity z rozpočtu mesta na rok 2022

UVEREJŇUJEME VÝZVU č. 1 MESTA GALANTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2022

Dátum: 3. 1. 2022

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta (ďalej len „VZN“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) na financovanie projektov na športové aktivity.

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť "VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

Dátum: 7. 1. 2021

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na podporu všeobecne prospešných činností Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“.

Koncepcia rozvoja športu v meste Galanta

Dátum: 18. 9. 2020

Mestské zastupiteľstvo v Galante na svojom zasadnutí 11.06.2020 schválilo uznesením č. 278-Z/2020 KONCEPCIU ROZVOJA ŠPORTU V MESTE GALANTA NA ROKY 2020 - 2024.

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť "VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY"

Dátum: 10. 1. 2020

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na podporu všeobecne prospešných činností Mesto Galanta (ďalej len „vyhlasovateľ“) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na financovanie projektov podporujúcich oblasť „VZDELÁVANIE, VÝCHOVA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY“.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie „Športovec roka Mesta Galanta za rok 2019“

Dátum: 27. 12. 2019

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.

Z predložených návrhov následne Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy MsZ v Galante vyberie ocenených na základe dosiahnutých športových výsledkov a predloží návrh na schválenie MsZ.


Návrhy na športovca roka je potrebné zaslať na vyplnenom formulári na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 940/1 924 18 Galanta s označením „Návrh na ocenenie Športovec roka 2019“. Návrhy je tiež možné doručiť osobne do podateľne mestského úradu. Pre zaradenie návrhov do procesu posudzovania je rozhodujúci termín prijatia na podateľni, najneskôr 17.01.2020.

Výzva na predkladanie návrhov "Športovec roka Mesta Galanta za rok 2018

Dátum: 7. 1. 2019

Mesto Galanta každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom mesto Galanta vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) Športovec roka vek do 18 rokov.
b) Športovec roka vek nad 18 rokov.
c) Športový kolektív roka.
d) Tréner roka.

Výzva č.1 na rok 2019 - "Rozvoj športu a telesnej kultúry"

Dátum: 28. 12. 2018

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY"

Výzva č. 1 na rok 2018 - oblasť športu

Dátum: 11. 1. 2018

Uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Výzva č. 1/3 na rok 2017 - oblasť športu

Dátum: 14. 9. 2017

Uverejňujeme Výzvu č. 1/3 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Žiadosť v prílohe.

Výzva č. 1 /2 na rok 2017 - oblasť športu

Dátum: 9. 5. 2017

Opätovne uverejňujeme Výzvu č. 1 Mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť "ROZVOJ ŠPORTU"

Dotácie športovým klubom, občianskym združeniam v oblasti športu na rok 2017

Dátum: 14. 2. 2017

MsZ v zmysle uznesenia č. 432-2/2017 zo dňa 07.02.2017 schválilo rozčlenenie čiastky na príspevky športovým klubom na území mesta (viď. príloha). Príloha: uznesenie.

Povinnosť pre organizátorov verejných športových podujatí oznámiť obci zámer zorganizovať podujatie

Dátum: 10. 9. 2014

V zmysle zákona č.479/2007 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov je každý usporiadateľ uvedeného podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať.

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac