Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Správy a oznamy MsÚ

Zobrazené 1-30 z 186
Oznam - Protesty poľnohospodárov v Galante - štvrtok 22.2.2024

Protesty poľnohospodárov v Galante - štvrtok 22.2.2024

Dátum: 22. 2. 2024

Členovia Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Galante plánujú zablokovať dňa 22. februára 2024 Hlavnú ulicu v Galante.

Ponuka členstva v Komisii legislatívno-právnej

Ponuka členstva v Komisii legislatívno-právnej

Dátum: 12. 2. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výzvu na doplnenie člena Komisie legislatívno - právnej pri MsZ v Galante.

Oznam o presťahovaní Stavebného úradu v Galante

Oznam o presťahovaní Stavebného úradu v Galante

Dátum: 1. 2. 2024

Mestský úrad v Galante oznamuje, že kancelárie Stavebného úradu sú od 1. februára 2024 presťahované na 1.poschodie.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie osobností mesta Galanta za rok 2023

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie osobností mesta Galanta za rok 2023

Dátum: 25. 1. 2024

Mesto Galanta vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenia mesta Galanta za rok 2023.

Zisťovanie údajov Štatistickým úradom SR

Štatistický úrad SR - Zisťovanie EU SILC

Dátum: 25. 1. 2024

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára 2024

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

Dátum: 12. 1. 2024

Oddelenie finančné Mestského úradu v Galante oznamuje:

Oznam v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry

Oznam v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry

Dátum: 11. 1. 2024

V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry platnej od 1. januára 2024 sa menia agendy jednotlivých oddelení nasledovne:

Vyhlásenie po zasadnutí krízového štábu v súvislosti so zosuvom pôdy na sídlisku Zornička

Vyhlásenie po zasadnutí krízového štábu v súvislosti so zosuvom a prepadom zeminy na sídlisku Zornička

Dátum: 9. 1. 2024

Dňa 9.1.2024 o 12:00 zasadol krízový štáb v súvislosti s mimoriadnym stavom vyhláseným z dôvodu mimoriadnej udalosti: ,,Prepad a zosuv zeminy na sídlisku Zornička v Galante.

Mimoriadna situácia v súvislosti s prepadom a zosuvom zeminy na sídlisku Zornička v Galante

Mimoriadna situácia v súvislosti s prepadom a zosuvom zeminy na sídlisku Zornička v Galante

Dátum: 8. 1. 2024

Dňa 8. januára bola od 12:00 hod vyhlásená mimoriadna situácia v Galanta v lokalite ul. Zoltána Kodálya - na sídlisku Zornička z dôvodu mimoriadnej udalosti: ,,Prepad a zosuv zeminy na sídlisku Zornička v Galante.´´

Stanovisko mesta Galanta k zámeru navrhovanej činnosti ,,Veterný park Galanta" zaslané dňa 29.12.2023 Ministerstvu životného prostredia SR - Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP ,odbor posudzovania vplyvov na ŽP.

Stanovisko mesta Galanta k zámeru navrhovanej činnosti ,,Veterný park Galanta" zaslané dňa 29.12.2023 Ministerstvu životného prostredia SR - Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP ,odbor posudzovania vplyvov na ŽP.

Dátum: 2. 1. 2024

Celé znenie stanoviska je k dispozícii v priloženom dokumente.

Skrátené stránkové hodiny

Skrátené stránkové hodiny- 29.december 2023

Dátum: 29. 12. 2023

Mestský úrad v Galante oznamuje, že dňa
29. decembra (piatok) 2023 budú stránkové hodiny na Mestskom úrade v Galante z organizačných dôvodov do 13,00hod.
Za pochopenie ďakujeme.

Oznam o odstraňovaní spadnutých stromov 25.12.2023

Oznam o odstraňovaní stromov a konárov dňa 25.12.2023

Dátum: 25. 12. 2023

Oznamujeme našim obyvateľom, že dňa 25.12.2023 budú prebiehať na sídlisku SNP, Revolučná štvrť, Zorničke a na ulici Zoltána Kodálya pilčícke práce z dôvodu odstraňovania škôd.

Upozornenie na prepadnutú jamu na Zorničke

Dôležitý oznam!

Dátum: 22. 12. 2023

Na sídlisku Zornička sa prepadla zemina medzi bytovým domom 912 a 913 na trávnatej ploche, pod ktorou sa nachádzala nepoužívaná žumpa. Jej betónový poklop sa zrútil pod vplyvom poveternostných podmienok a aj vplyvom času.

Stránkové hodiny počas sviatkov

Stránkové hodiny počas sviatkov

Dátum: 20. 12. 2023

Mestský úrad Galanta oznamuje občanov, že z organizačných dôvodov budú stránkové hodiny pre občanov v dňoch 22. 12. 2023 a 27.12.2023 nasledovné:

Upozornenie na krádeže pred nákupnými centrami

POZOR na krádeže pred nákupnými centrami

Dátum: 8. 12. 2023

V predvianočnom období sa príslušníci Mestskej polície v Galante čoraz častejšie stretávajú s vreckovými krádežami.

Skúška sirén v piatok 8.12.2023 o 12:00 hod

Skúška sirén v piatok 8.12.2023 o 12:00 hod

Dátum: 8. 12. 2023

Na území Slovenskej republiky sa v piatok 8. decembra 2023 o 12:00 h vykoná pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.
Pôjde o hlasitú skúšku všetkých sirén – elektromotorických aj elektronických.

 - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (RÚ)

Dátum: 4. 12. 2023

Štatistický úrad oznamuje, že v období od 1.decembra 2023 do konca 10.januára 2025 bude vo vybraných domácnostiach v meste Galanta realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Domácnosti v uvedenom období navštívi poverený pracovník.

Slovesnká pošta, a.s. oznam o zmene otváracích hodín počas sobôt v mesiaci december 2023

Pošta Galanta 1 - oznámenie zmeny hodín pre verejnosť

Dátum: 1. 12. 2023

Na základe žiadosti od Slovenská pošta, a.s. zverejňujeme nasledovný oznam.

Upozornenie na nelegálne skládky odpadu na sídliskách

Nelegálne skládky odpadu v Galante

Dátum: 23. 11. 2023

Mestská polícia v Galante v poslednom období zaregistrovala zvýšený výskyt nelegálnych skládok najmä na sídliskách v Galante, ktorých obsah tvorí z veľkej časti objemný odpad.

Výzva na orezanie a výrub drevín zasahujúcich do elektrických sietí

Výzva na orezanie a výrub drevín zasahujúcich do vedenia elektrických sietí

Dátum: 7. 11. 2023

Na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. zverejňujeme výzvu na orezanie a výrub drevín zasahujúcich do vedenia elektrickách sietí.

Pozvánka na stretnutie k participatívneho rozpočtu Trnavskej župy

Piaty ročník Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je spustený.

Dátum: 7. 11. 2023

Trnavský samosprávny kraj otvoril piaty ročník župného participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj.

Situačný plán - Informácia o zmene dopravného značenia - ulica Ružová

Informácia o zmene dopravného značenia - ul. Ružová - ul. Jesenského

Dátum: 1. 11. 2023

Na základe  podnetu a žiadosti obyvateľov dotknutej oblasti o riešenie bezpečnostnej situácie sme pristúpili k riešeniu uvedenej situácie a zmene dopravného značenia.

oznam o odvádzaní odpadových vôd a zrážkových vôd do verejnej kanalizácie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. informuje obyvateľov mesta Galanta

Dátum: 31. 10. 2023

Na základe žiadosti zo strany ZVS a.s. zverejňujeme oznam o odvádzaní odpadových vôd a zrážkových vôd do verejnej kanalizácie.

Notifikácia - havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu, 31. október 2023,  - ulica Krásna  1049/2 - 1092/49

Havária / porucha dodávky vody z verejného vodovodu 31.10.2023 - ulica Krásna od č.d:1049/2 - 1092/49

Dátum: 31. 10. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Informácia o havárii / poruche dodávky vody z verejného vodovodu dňa 30. októbra 2023 v oblasti Garaždov dvor , smer Kaskády

Havária / porucha dodávky vody z verejného vodovodu 30.10.2023 - Garaždov dvor - Kaskády

Dátum: 30. 10. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Odovzdanie ihriska  na Kolónii zhotoviteľovi stavby

V mestskej časti Kolónia pribudne nové workoutové ihrisko

Dátum: 25. 10. 2023

Vďaka spoločnosti Samsung Electronics Slovakia budeme mať nové, prvé zastrešené workoutové ihrisko v Galante, v hodnote takmer 39 000 eur.

Oznam

Havária / porucha dodávky vody z verejného vodovodu 24.10.2023 - Štvrť SNP

Dátum: 24. 10. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Rekonštrukcia ihriska na Kolónii

OZNAM o uzatvorení detského ihriska v mestskej časti Kolónia

Dátum: 23. 10. 2023

Mestský úrad v Galante oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie/ prestavby detského ihriska v mestskej časti Galanta - Kolónia bude predmetné ihrisko od 25. októbra 2023 pre verejnosť z bezpečnostných dôvodov uzatvorené.

Mestská tržnica - upravená predajná doba

Mestská tržnica - upravená predajná doba pred sviatkami

Dátum: 23. 10. 2023

Pri príležitosti nadchádzajúceho Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude predajná doba mestskej tržnice upravená!

Vykurovanie - odporúčanie

Pozor na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia!

Dátum: 23. 10. 2023

Na základe žiadosti Okresného riaditeľstva HaZZ v Galante zverejňujeme odporúčania hasičov k vykurovaciemu obdobiu.

Zobrazené 1-30 z 186

Môže vás zaujímať viac