Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Odstávka vody v Galante

Mesto Galanta informuje občanov o odstávke vody na území mesta Galanta, ktorá bude v dňoch

od 10.7.2023 do 16.7.2023

z dôvodu výmeny uzáverov a hydrantov na vodovodnej sieti.

Dôvodom výmeny uzáverov je zlý technický stav hlavných uzáverov a časté zakalenie pitnej vody na území mesta Galanta. Zrealizovaná  výmena hydrantov bude slúžiť na pravidelné prečistenie vodovodnej siete  na území mesta Galanta prevádzkovateľom Západoslovenskou vodárenskou  spoločnosťou a.s., čo zabezpečí do budúcnosti, že voda v prípade budúcich odstávok  sa nebude zakaľovať a bude tiecť číra. Doposiaľ v prípade havárií vodovodnej siete tiekla niekoľko dní voda kalná, čo malo negatívny vplyv na kvalitu vody.

 

Harmonogram prác a podrobnosti v prílohe:

 

 

Mestský úrad v Galante oficiálne oznamuje občanom mesta výsledky rozboru vody.

Dátum: 18. 7. 2023

Voda z verejného vodovodu spĺňa požiadavky na vodu pitnú.

akt

Odstávka vody v meste Galanta a Matúškovo – aktualizácia ku dňu 16.07.2023

Dátum: 16. 7. 2023

Stanovisko RÚVZ so sídlom v Galante k používaniu vody z verejného vodovodu:

Aktuálna informácia z RÚVZ v Galante k odstávke pitnej vody

Dátum: 14. 7. 2023

Dňa 14.7.2023 o 15:14 hod. informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante Mestský úrad v Galante o nasledovnom:

Prehlásenie o stave pitnej vody po odstávke ku dňu 14.7.2023

Dátum: 14. 7. 2023

NEBOLO vydané a ani zverejnené žiadne oficiálne stanovisko mesta Galanta a ani žiadnej zúčastnenej inštitúcie k možnosti úžívania vody z verejného vodovodu NA PITIE!

Oznámenie mesta Galanta o aktuálnej kvalite a možnostiach využitia vody

Dátum: 12. 7. 2023

počas trvania odstávky v meste Galanta.

Informácia pre občanov o odstávke vody na území mesta Galanta - rozmiestnenie cisterien s pitnou vodou 1

Informácia pre občanov o odstávke vody na území mesta Galanta - rozmiestnenie cisterien s pitnou vodou

Dátum: 4. 7. 2023

Mesto Galanta informuje občanov o odstávke vody na území mesta Galanta, ktoré bude v dňoch od 10. 7. 2023 - 16. 7. 2023 z dôvody výmeny uzáverov a hydrantov na vodovodnej sieti.

Havária_ porucha dodávky vody z verejného vodovodu

Dátum: 30. 6. 2023

Havária_porucha dodávky vody z verejného vodovodu_Priečna a Nemocničná ulica_ od 29062023 do odvolania

Havária / porucha dodávky vody z verejného vodovodu

Dátum: 30. 6. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Mesto Galanta informuje občanov o odstávke vody na území mesta Galanta 1

Mesto Galanta informuje občanov o odstávke vody na území mesta Galanta

Dátum: 16. 6. 2023

Mesto Galanta informuje občanov o odstávke vody na území mesta Galanta, ktorá bude v dňoch od 10.7.2023 do 16.7.2023 z dôvodu výmeny uzáverov a hydrantov na vodovodnej sieti.

Odporúčania RÚVZ Galanta pre občanov v súvislosti s náhradným zásobovaním pitnou vodou

Dátum: 15. 6. 2023

V súvislosti so zabezpečovaním náhradného zásobovania obyvateľov mesta Galanta pitnou vodou dovozom v cisternách odporúčame v rámci predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení dodržiavať nasledovné opatrenia:

Môže vás zaujímať viac