Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Životné prostredie

Výzva číslo 4/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

Dátum: 13. 5. 2024

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta zverejňujeme výzvu č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia.

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií za "Aktivity v oblasti životného prostredia " na rok 2024

Dátum: 6. 5. 2024

V zmysle článku 6) ods. 11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2021 uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2024.

Infografika k článku Výzva na vykonanie jarnej etapy deratizácie

Výzva na vykonanie jarnej etapy deratizácie

Dátum: 2. 4. 2024

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jarnej etapy deratizácie.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4

Dátum: 28. 3. 2024

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia sú k nahliadnutiu v prílohe.

Infografika s výzvou číslo 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

VÝZVA č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia

Dátum: 21. 2. 2024

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta zverejňujeme výzvu č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2024 na aktivity v oblasti životného prostredia.

Pozvánka na Ekosepar Galanta

Pozvánka na workshop EKOSEPAR Galanta - 25.10.2023

Dátum: 20. 10. 2023

Workshop bude zameraný  na aktuálne témy orientované na lepšiu informovanosť a poskytovanie poradenstva a osvety v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Infografika k článku Výzva na vykonanie jesennej etapy deratizácie

Výzva na vykonanie jesennej etapy deratizácie

Dátum: 4. 10. 2023

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie.

Zoznam schválených projektových zámerov v oblasti životného prostredia na rok 2023

Dátum: 22. 5. 2023

V súlade s VZN Mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2023 v oblasti životného prostredia.

Výzva na vykonanie jarnej etapy deratizácie

Dátum: 3. 4. 2023

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jarnej etapy deratizácie.

Infografika k téme Hpdina zeme v Galante

Hodina Zeme

Dátum: 22. 3. 2023

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Tento rok Galanta opäť nebude chýbať.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3

Dátum: 8. 3. 2023

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2023 na aktivity v oblasti životného prostredia v prílohe.

Výzva č. 3 - dotácia z rozpočtu mesta Galanta

Dátum: 18. 1. 2023

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť: životné prostredie.

nový vysávač na lístie

TSMG zakúpili nový vysávač na lístie

Dátum: 21. 10. 2022

Neodmysliteľnou súčasťou jesene je aj opadávanie lístia zo stromov. Zber lístia nie je jednorazová záležitosť, nakoľko opadávanie začína už v mesiaci september a trvá až do decembra v priamej závislosti od počasia - najmä mrazov, veternosti a samozrejme aj od druhovej skladby stromov.

Technika na kosenie

Technika na kosenie sa rozrástla

Dátum: 6. 10. 2022

Technické služby mesta Galanta zakúpili koncom septembra z rozpočtu mesta diaľkovo - riadený mulčovač "Spider". Ten vďaka plávajúcemu podvozku, stabilizačnému navijáku, šmykovému zatáčaniu a spoľahlivému motoru KAWASAKI, dosahuje dokonalé výsledky mulčovania aj pri vzrastlejšej tráve, či burine.

V letných horúčavách pomôže zvieratám napájadlo

Dátum: 6. 7. 2022

Napájadlo pre vtáky, hmyz, ale aj pre ježkov vytvoríte ľahko a výrazne pomôže drobným živočíchom. A ako by malo vyzerať?

Stromčeky pre všetkých

Dátum: 24. 5. 2022

Lesy SR darovali mestu Galanta zo svojej lesnej škôlky malé stromčeky. Ak máte záujem vysadiť si ich vo svojej záhradke, môžete si stromčeky vyzdvihnúť zadarmo v areáli TsMG (hlavný vchod z ul. Kpt. Nálepku) od pondelka do piatku v čase od 14-15 hod. a víkendy od 9-11 hod.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3

Dátum: 8. 3. 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 na aktivity v oblasti životného prostredia v prílohe.

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť "Životné prostredie"

Dátum: 9. 2. 2022

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť: životné prostredie.

Nové záhony na ulici Hlavnej

Dátum: 12. 10. 2021

Technické služby mesta Galanta v spolupráci s arboristami a podporou mesta Galanta, realizovali odborné ošetrenie brestovcov (lat. Celtis occidentalis) koncom leta na Hlavnej ulici. V nadväznosti na to Technické služby mesta Galanta v týchto dňoch začali s ich podsadbou.

Na území mesta a mestských častí prebehla ďalšia etapa frézovania pňov stromov

Dátum: 12. 10. 2021

Súčasťou starostlivosti o mestskú a parkovú zeleň je aj odstraňovanie pňov vyrúbaných stromov. Rýchlym, efektívnym, šetrným a ekologickým spôsobom odstraňovania pňov a častí koreňového systému je frézovanie.

Realizácia revitalizácie parčíka JAS

Dátum: 4. 10. 2021

V meste Galanta pristupujeme k revitalizácii verejne dostupných zelených plôch a sídliskovej zelene. Po výsadbe drevín a založení extenzívnych záhonov na uliciach Hlavná, Vajanského a Hodská sme sa zamerali na lokalitu Jas, ktorá je v bezprostrednej blízkosti Mierového námestia.

7. september - Svetový deň čistého ovzdušia

Dátum: 7. 9. 2021

dňa 7. septembra 2021 si pripomenieme Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020. Tohtoročným sloganom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta".

Ulica Hlavná a JAS parčík sú bezpečnejšie

Dátum: 11. 8. 2021

V dňoch 17.-18. augusta 2021 sa na ul. Hlavná a v parčíku JAS uskutočnil zdravotný orez drevín.

Tlačová správa Technických služieb mesta Galanta

Dátum: 21. 6. 2021

Technické služby mesta Galanta od 21.06.2021 na svojej webovej stránke informujú obyvateľov

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - chov zvierat

Dátum: 31. 3. 2020

V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat v SR. Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť. Na základe uvedených úvah o šírení koronavírusu u zvierat a jeho prenosu na ľudí vydala ŠVPS SR predbežné usmernenie, ktoré uvádzame v prílohe.

Rozvoj verejných priestorov a zelene

Dátum: 22. 8. 2019

Mesto Galanta Vám predstavuje dokument s názvom "10 nápadov pre Galantu", vypracovaný občianskym združením Zelený plán.

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Dátum: 24. 10. 2018

Mesto Galanta v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Údržba zelene

Dátum: 17. 5. 2016

Vážení občania, s príchodom priaznivejšieho jarného počasia sa v našom meste začína prebúdzať aj zeleň, čo so sebou prináša aj určité povinnosti.

Základné informácie k výrubu drevín

Dátum: 28. 4. 2016

Vážení občania, keďže sa v našom meste v posledných mesiacoch rozšíril nepovolený výrub drevín, dovoľte, aby sme Vám týmto krátkym článkom priblížili túto problematiku a zodpovedali najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti.

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia

Dátum: 9. 12. 2011

Mesto v oblasti životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti na nasledovných úsekoch:
- Na úseku ochrany prírody a krajiny
Práva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac