Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Životné prostredie

Význa č. 3 - dotácia z rozpočtu mesta Galanta 1

Výzva č. 3 - dotácia z rozpočtu mesta Galanta

Dátum: 18. 1. 2023

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť: životné prostredie.

TSMG zakúpili nový vysávač na lístie 1

TSMG zakúpili nový vysávač na lístie

Dátum: 21. 10. 2022

Neodmysliteľnou súčasťou jesene je aj opadávanie lístia zo stromov. Zber lístia nie je jednorazová záležitosť, nakoľko opadávanie začína už v mesiaci september a trvá až do decembra v priamej závislosti od počasia - najmä mrazov, veternosti a samozrejme aj od druhovej skladby stromov.

Technika na kosenie sa rozrástla 1

Technika na kosenie sa rozrástla

Dátum: 6. 10. 2022

Technické služby mesta Galanta zakúpili koncom septembra z rozpočtu mesta diaľkovo - riadený mulčovač "Spider". Ten vďaka plávajúcemu podvozku, stabilizačnému navijáku, šmykovému zatáčaniu a spoľahlivému motoru KAWASAKI, dosahuje dokonalé výsledky mulčovania aj pri vzrastlejšej tráve, či burine.

Výzva k vykonaniu jesennej etapy deratizácie

Dátum: 27. 9. 2022

Mesto Galanta vyzýva podnikateľské subjekty t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie.

Viac info v prílohe.

#

V letných horúčavách pomôže zvieratám napájadlo

Dátum: 6. 7. 2022

Napájadlo pre vtáky, hmyz, ale aj pre ježkov vytvoríte ľahko a výrazne pomôže drobným živočíchom. A ako by malo vyzerať?

Stromčeky pre všetkých 1

Stromčeky pre všetkých

Dátum: 24. 5. 2022

Lesy SR darovali mestu Galanta zo svojej lesnej škôlky malé stromčeky. Ak máte záujem vysadiť si ich vo svojej záhradke, môžete si stromčeky vyzdvihnúť zadarmo v areáli TsMG (hlavný vchod z ul. Kpt. Nálepku) od pondelka do piatku v čase od 14-15 hod. a víkendy od 9-11 hod.

Odborné ošetrovanie platanov

Dátum: 18. 3. 2022

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 21.3.2022 (pondelok) od 7,00 hod. sa uskutoční odborné ošetrovanie platanov na parkovisku medzi budovou Mestského úradu a reštaurácie Taverna.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3

Dátum: 8. 3. 2022

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle výzvy č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 na aktivity v oblasti životného prostredia v prílohe.

Výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť "Životné prostredie"

Dátum: 9. 2. 2022

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť: životné prostredie.

Na ulici Hlavnej pod brestovcami sú realizované nové záhony 1

Nové záhony na ulici Hlavnej

Dátum: 12. 10. 2021

Technické služby mesta Galanta v spolupráci s arboristami a podporou mesta Galanta, realizovali odborné ošetrenie brestovcov (lat. Celtis occidentalis) koncom leta na Hlavnej ulici. V nadväznosti na to Technické služby mesta Galanta v týchto dňoch začali s ich podsadbou.

Na území mesta a mestských častí prebehla ďalšia etapa frézovania pňov stromov 1

Na území mesta a mestských častí prebehla ďalšia etapa frézovania pňov stromov

Dátum: 12. 10. 2021

Súčasťou starostlivosti o mestskú a parkovú zeleň je aj odstraňovanie pňov vyrúbaných stromov. Rýchlym, efektívnym, šetrným a ekologickým spôsobom odstraňovania pňov a častí koreňového systému je frézovanie.

#

Realizácia revitalizácie parčíka JAS

Dátum: 4. 10. 2021

V meste Galanta pristupujeme k revitalizácii verejne dostupných zelených plôch a sídliskovej zelene. Po výsadbe drevín a založení extenzívnych záhonov na uliciach Hlavná, Vajanského a Hodská sme sa zamerali na lokalitu Jas, ktorá je v bezprostrednej blízkosti Mierového námestia.

7. september - Svetový deň čistého ovzdušia

Dátum: 7. 9. 2021

dňa 7. septembra 2021 si pripomenieme Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020. Tohtoročným sloganom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta".

Orez drevín na ul. Hlavná

Ulica Hlavná a JAS parčík sú bezpečnejšie

Dátum: 11. 8. 2021

V dňoch 17.-18. augusta 2021 sa na ul. Hlavná a v parčíku JAS uskutočnil zdravotný orez drevín.

Tlačová správa Technických služieb mesta Galanta

Dátum: 21. 6. 2021

Technické služby mesta Galanta od 21.06.2021 na svojej webovej stránke informujú obyvateľov

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - chov zvierat

Dátum: 31. 3. 2020

V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat v SR. Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť. Na základe uvedených úvah o šírení koronavírusu u zvierat a jeho prenosu na ľudí vydala ŠVPS SR predbežné usmernenie, ktoré uvádzame v prílohe.

Rozvoj verejných priestorov a zelene

Dátum: 22. 8. 2019

Mesto Galanta Vám predstavuje dokument s názvom "10 nápadov pre Galantu", vypracovaný občianskym združením Zelený plán.

Oznámenie o povinnosti označenia psa/psov

Dátum: 24. 10. 2018

Mesto Galanta v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

vine

Údržba zelene

Dátum: 17. 5. 2016

Vážení občania, s príchodom priaznivejšieho jarného počasia sa v našom meste začína prebúdzať aj zeleň, čo so sebou prináša aj určité povinnosti.

Základné informácie k výrubu drevín

Základné informácie k výrubu drevín

Dátum: 28. 4. 2016

Vážení občania, keďže sa v našom meste v posledných mesiacoch rozšíril nepovolený výrub drevín, dovoľte, aby sme Vám týmto krátkym článkom priblížili túto problematiku a zodpovedali najčastejšie kladené otázky v tejto súvislosti.

Oznam

Odpoveď ZsVS, a.s na žiadosť mesta o vysvetlenie kvality pitnej vody

Dátum: 10. 6. 2015

Vážený pán Primátor!
Dňa 2.06.2015 bolo spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ( ďalej len „ZsVS, a.s.“) doručené Vaše písomné podanie zo dňa 1.06.2015 označené ako žiadosť o vysvetlenie kvality pitnej vody.

OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky 1

OZNAM - pre chovateľov hovädzieho dobytka a ošípaných na povinnosť ohlasovať domáce zakáľačky

Dátum: 13. 6. 2013

O Z N A M
Mesto Galanta, na základe podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta upozorňuje:

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia 1

Kompetencie mesta v oblasti životného prostredia

Dátum: 9. 12. 2011

Mesto v oblasti životného prostredia v rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti na nasledovných úsekoch:
- Na úseku ochrany prírody a krajiny
Práva a povinnosti pri ochrane drevín upravuje najmä § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Môže vás zaujímať viac