Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Matričný úrad

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na pohreb

Dátum: 17. 4. 2024

Poskytnutie finančného príspevku sa udeľuje držiteľovi Vernostnej karty mesta Galanta – GalaKARTA.
Tlačivo je k dispozícii v prílohe.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Dátum: 17. 4. 2024

Poskytnutie finančného príspevku sa udeľuje držiteľovi Vernostnej karty mesta Galanta – GalaKARTA.
Tlačivo je k dispozícii v prílohe.

Slávnostné uvítanie dieťaťa do života

Dátum: 28. 12. 2022

Matričný úrad v Galanta organizuje v prípade záujmu a splnenia podmienky, že aspoň jeden z rodičov narodeného dieťaťa má trvalý pobyt v Galante slávnostné uvítanie dieťaťa do života.

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta

Dátum: 8. 4. 2022

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta

Dátum: 28. 9. 2012

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta:
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov a evidencií / z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí/ za každý aj začatú stranu - 7 €

Ako vybaviť úmrtný list

Dátum: 26. 7. 2012

Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3 vyhotoveniach spolu s občianskym preukazom nebohého.

Ako vybaviť sobášne doklady

Dátum: 25. 7. 2012

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) vypisuje matričný úrad. Podáva sa na príslušnom matričnom úrade, v prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Ori

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

Dátum: 17. 2. 2012

Podľa zákona o mene a priezvisku /zák.č. 300/93 Z.z./ každý občan musí mať meno a priezvisko.

hlásení pobytu

Čo by mal obyvateľ mesta vedieť pri hlásení pobytu

Dátum: 30. 4. 2011

Hlásenie pobytu obyvateľov novo upravuje zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Uvedený zákon definuje dva druhy pobytov – trvalý a prechodný pobyt.

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac