Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základné údaje

Informácie o meste

mapZS

  • Počet obyvateľov: 15 155 (k 1.1.2023)
  • Rozloha mesta: 3391,3435 ha
  • PSČ: 924 01
  • Predvoľba telefónneho čísla zo SR: 031
  • Predvoľba telefónneho čísla zo zahraničia: 00 421 31
  • Prvá písomná zmienka o meste: v r. 1237
  • Priemerná nadmorská výška: 118 m n.m.
  • GPS: N48°11´29,7276“E017°43´56,7732“
  • Mesto sa člení na mestské časti: Galanta, Hody, Javorinka a Nebojsa

Mesto Galanta sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji v rovnomennom okrese a leží v strednej časti juhozápadného Slovenska. Mesto je jedným z kultúrnych, správnych a hospodárskych centier podunajského regiónu. Okres Galanta susedí s okresmi Trnava, Hlohovec, Nitra, Komárno, Šaľa, Dunajská Streda a Senec.

Galanta leží v strednej časti juhozápadného Slovenska v strede Podunajskej nížiny. Pre oblasť sú charakteristické veľmi dobré klimatické podmienky, patrí medzi oblasti s najvyššou priemernou teplotou vzduchu na Slovensku.

Galanta je obklopená viacerými väčšími a menšími vodnými tokmi - Váh, Malý Dunaj a Dudváh.

Na území mesta sú využívané dva geotermálne vrty, z ktorých spoločnosť Galantaterm s.r.o. zásobuje teplom sídlisko Sever a Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante.

- teplota geotermálnej vody: 72 – 76 °C.
- teplota odpadovej geotermálnej vody: cca. 38 – 42 °C slúži pre vykurovanie TC Galandia.

Po vstupe našej krajiny do EÚ sa v našom meste etablovali viaceré zahraničné firmy, ktoré prispievajú k všeobecnému rozvoju v meste. Najvýznamnejším investorom je kórejská firma Samsung , ktorá od roku 2002 vo svojich výrobných závodoch v Galante produkuje výrobky špičkovej elektroniky. V roku 2004 Samsung vybudoval v Galante logistické a distribučné centrum pre strednú a východnú Európu. V súčasnosti zamestnáva Samsung cca. 2000 ľudí, je najväčším zamestnávateľom v Galante.

Sídelný útvar Galanta patrí k trom priemyselným centrám obvodu - Sereď, Galanta, Sládkovičovo. Sú tu pomerne silno zastúpené výrobné podniky priemyslu, stavebnej výroby a skladového hospodárstva. V odvetvovej štruktúre priemyslu dominuje elektrotechnický priemysel, strojárstvo a potravinársky priemysel. Kapacity skladového hospodárstva sú zamerané hlavne na skladovanie komponentov elektrotechniky, potravín, stavebného materiálu.

Väčšina priemyselnej a stavebnej výroby, ako aj skladových kapacít je v rámci sídelného útvaru sústredená v priemyselných zónach juh, juhovýchod a severovýchod. Menšia časť výrobných kapacít sa nachádza rozptýlená v ostatných častiach sídla. Ide prevažne o stabilizované menšie aktivity, ktoré svojou prevádzkou neznehodnocujú okolité životné prostredie.

V rámci centrálnej mestskej zóny v posledných rokoch prebieha výrazná dostavba a zástavba nových aktivít pre účely obchodu a služieb ako aj v kombinácii s bývaním. Boli postavené polyfunkčné objekty na ul. Hodskej - Jas park a ul. Hlavnej – Galaxia a na ul.Vajanského pri kruhovej križovatke, v centre mesta je vo výstavbe bytový dom AVA-stav, v meste pribudli bytové domy na ul. Hodskej, na sídl. Clementisove sady, na ul. Vodárenskej.

V meste majú zastúpenie rôzne firmy, peňažné ústavy, banky, daňový úrad, colný úrad. V posledných rokoch sa rozšírila sieť predajní o automobily, elektrotechniku a výpočtovú a poľnohospodársku techniku. V súčasnosti v meste pôsobia obchodné reťazce LIDL a KAUFLAND, Billa a Tesco. Nemocnica s poliklinikou má viac ako 600 lôžok. Zdravotnú strarostlivosť poskytujú štátni a súkromní lekári v obvodných a odborných ambulanciách.

Môže vás zaujímať viac