Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Komunálne služby a životné prostredie

 • Ohlásenie času predaja/prevádzkového času (SK : HU)
 • Oznámenie o zrušení prevádzkarne (SK : HU)
 • Žiadosť o VÝMENU zbernej nádoby (SK)
 • Žiadosť o vydanie povolenia - AMBULANTNÝ PREDAJ (SK : HU)
 • Žiadosť o vydanie povolenia - JEDNORÁZOVÁ AKCIA (SK : HU)
 • ŽIadosť o vydanie povolenia - TRHOVISKO (SK : HU)
 • Žiadosť o potvrdenie platnosti osvedčenia SHR (SK : HU)
 • Čestné vyhlásenie pre SHR (SK : HU)
 • Žiadosť o zrušenie platnosti osvedčenia SHR (SK)
 • Oznámenie údajov - výška poplatku za MZZO (SK)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO (SK)
 • Žiadosť súhlasu k užívaniu MZZO (SK)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu a zmeny - techn. celku ako MZZO (SK : HU)
 • Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (SK : HU)
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (SK : HU)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (SK)
 • Oznámenie o výrube drevín podľa §47 ods.4 (SK)
 • Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta (SK)
 • Doklad o vykonaní náhradnej výsadby (SK : HU)

Môže vás zaujímať viac