Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Komunálne služby a životné prostredie

 

 • Žiadosť o VÝMENU zbernej nádoby (SK)
 • Ohlásenie rozhodujúcich údajov pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálne odpady - fyzické osoby (SK : HU)
 • Potvrdenie občana o dlhodobom pobyte v zahraničí (HU : EN : DE)
 • Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a pridelenie zbernej nádoby (SK)
 • Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady (SK)
 •  
 • Oznámenie údajov - výška poplatku za MZZO (SK)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO (SK)
 • Žiadosť súhlasu k užívaniu MZZO (SK)
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu a zmeny - techn. celku ako MZZO (SK : HU)
 • Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (SK : HU)
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu (SK : HU)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (SK)
 • Oznámenie o výrube drevín podľa §47 ods.4 (SK)
 • Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta (SK)
 • Doklad o vykonaní náhradnej výsadby (SK : HU)

Môže vás zaujímať viac