Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti kultúry

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2024

Dátum: 13. 3. 2024

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2021 uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2024 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre oblasť "Rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt"

Dátum: 22. 2. 2024

Mesto Galanta uverejňuje zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2024 v oblasti kultúry.

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 pre oblasť Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

Dátum: 19. 1. 2024

Mesto Galanta v súlade s VZN č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Galanta v znení VZN č. 2/2023 zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Galanta pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".

Galantská knižnica - OZNAM

Galantská knižnica - OZNAM

Dátum: 19. 7. 2023

Z dôvodu revízie knižničného fondu bude v termíne od 24.07.2023 do 20.08.2023 Galantská knižnica zatvorená.

Nová knižnica v Galante prepojí dva parky, vznikne aj zelené nádvorie

Dátum: 19. 7. 2023

V architektonicko-urbanistickej súťaži na novú podobu Galantskej knižnice, ktorá prebehla od marca do júna 2023, zvíťazil návrh od architekta Michala Kontšeka. Porota ocenila silný koncept budovy vsadenej do obvodových múrov pôvodnej meštianskej školy, ako aj efektívne využitie priestoru na pozemku.

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2023

Dátum: 14. 3. 2023

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2023 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

Knižnica, ktorá pozýva dnu. V Galante chcú nájsť novú podobu inštitúcie v architektonicko-urbanistickej súťaži

Dátum: 14. 3. 2023

Galantská knižnica vyhlásila verejnú anonymnú architektonicko - urbanistickú projektovú jednokolovú súťaž návrhov s názvom Galantská knižnica. Súťaž je vyhlásená od 13.3.2023, návrhy je možné odovzdať do 13.6.2023.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na rok 2023

Dátum: 16. 2. 2023

Mesto Galanta uverejňuje zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2023 v oblasti kultúry.

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".

Dátum: 13. 1. 2023

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť:
"Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2022

Dátum: 19. 4. 2022

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na rok 2022

Dátum: 22. 2. 2022

V zmysle článku 6) ods.6)VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt (kultúra)
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt (cirkev)

oznam

Povinnosť pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí oznámiť túto skutočnosť obci

Dátum: 10. 5. 2013

V zmysle zákona č.96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach je každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať.

Môže vás zaujímať viac