Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti kultúry

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2023

Dátum: 14. 3. 2023

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotácií na rok 2023 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

Knižnica, ktorá pozýva dnu. V Galante chcú nájsť novú podobu inštitúcie v architektonicko-urbanistickej súťaži

Dátum: 14. 3. 2023

Galantská knižnica vyhlásila verejnú anonymnú architektonicko - urbanistickú projektovú jednokolovú súťaž návrhov s názvom Galantská knižnica. Súťaž je vyhlásená od 13.3.2023, návrhy je možné odovzdať do 13.6.2023.

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na rok 2023

Dátum: 16. 2. 2023

Mesto Galanta uverejňuje zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2023 v oblasti kultúry.

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt".

Dátum: 13. 1. 2023

V súlade so VZN Mesta Galanta č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta zverejňujeme Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť:
"Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

Zoznam schváleného prerozdelenia dotácií v oblasti rozvoj a ochrana kultúrnych a duchovných hodnôt na rok 2022

Dátum: 19. 4. 2022

V zmysle článku 6) ods.11) VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam schváleného prerozdelenia dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta na rok 2022

Dátum: 22. 2. 2022

V zmysle článku 6) ods.6)VZN č.23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Galanta uverejňujeme zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2022 pre nasledovné oblasti:
-Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt (kultúra)
-Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt (cirkev)

oznam

Povinnosť pre organizátorov verejných kultúrnych podujatí oznámiť túto skutočnosť obci

Dátum: 10. 5. 2013

V zmysle zákona č.96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach je každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný oznámiť takýto zámer obci, na území ktorej sa má podujatie konať.

Môže vás zaujímať viac