Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Amrichová Daniela, Mgr.Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia - Vedúca oddelenia komunálnych služieb
Mesto Galanta - Referent cestovného ruchu, obchod a služby

Telefón: +421317884359

E-mail: daniela.amrichova@galanta.sk

Andris Michaela, Mgr.Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO

Telefón: +421317884358

E-mail: michaela.andris@galanta.sk

Babicová JanaMesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - dane - miestne

Telefón: +421317884356

E-mail: jana.babicova@galanta.sk

Barczi Arpád, JUDr.Komisia legislatívno právna - Člen
Barcziová Katarína, Mgr.Komisia školstva - Člen
Belický Zoltán, Ing.Referát bývania - referent

Telefón: +421317884382

E-mail: zoltan.belicky@galanta.sk

Beskidová AlenaReferát Spoločný stavebný úrad - referent

Telefón: +421317884380

E-mail: alena.beskidova@galanta.sk

Bičan MilanMestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen

Mobil: +421904269493

Biró László, Mgr.Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Predseda
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen

Mobil: +421918652869

E-mail: laszlo854@gmail.com

Bogárová ZuzanaMesto Galanta - Referát personálny a mzdový
Personálny a mzdový útvar - samostatný referent

Telefón: +421317884325

E-mail: zuzana.bogarova@galanta.sk

Stránka