Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

20.10.2018

Noc svetiel 1

Noc svetiel

Mesto Galanta a Tibor Rózsár Jr. Vás srdečne pozývajú na jedinečnú svetelnú show Noc svetiel, ktorá sa uskutoční v mestskom parku dňa 12.10.2018 o 20,00 hodine. Opakovanie svetelnej show si môžete pozrieť 20.10.2018.

Detail

26.10.2018

Pozvánka na galaprogram "Trenčín, Trnava - ruža voňavá"

Dom Matice slovenskej a Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozývajú na galaprogram "Trenčín, Trnava - ruža voňavá", ktorý sa uskutoční 26. októbra 2018 so začiatkom o 17-tej hodine v Mestskom kultúrnom stredisku. Oslávte s nami 25 rokov Domu Matice slovenskej a 85 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej Galanta. Účinkujúci: zo všetkých krajov Slovenska,viď plagát v prílohe. Vstup voľný, vstupné dobrovoľné.

Detail

11.10.2018 - 14.11.2018

pozvanka

Pozvánka na vernisáž výstavy "Sochy, maľby, grafiky"

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy akad. sochára Milana Lukáča "Sochy, maľby, grafiky", ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2018 od 17-tej hodiny v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Kurátor výstavy: PhDr.Ľubomír Podušel Program: Veronika Ronecová,gitara Výstava potrvá do 4.11.2018.

Detail

27.10.2018

plagát sk

Pozvánka na podujatie "Záhada v múzeu"

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante pozýva všetkých mladých, rodiny s deťmi, dospelých, ale i staršiu generáciu do svojich priestorov na dobrodružné podujatie "Záhada v múzeu", ktoré je pokračovaním vlaňajšieho úspešného projektu Duchovia v múzeu. Dátum konania : 27.10.2018 od 16-tej do 20-tej hodiny Vstup voľný. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

19.09.2018 - 01.12.2018

foto1

Pozvánka na výstavu "Významné výročia slovenských dejín"

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na vernisáž výstavy "Významné výročia slovenských dejín", ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 od 17-tej hodiny vo Vlastivednom múzeu. Hudobný hosť: ZUŠ Josepha Haydna Výstava potrvá do 1.12.2018.

Detail

Voľby 2018

Okolo Slovenska

Oznamy

18.10.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.826/1, kú: Galanta

Dňa 15.10.2018 začalo správne konanie na výrub dreviny – 1 ks Smrek obyčajný (Picea Abies), rastúcej na pozemku parc.č.826/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Pavla Chudého (LV 2711). Žiadosť podal správca verejnej zelene Technické služby mesta Galanta, so sídlom ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta, z dôvodu, že strom bude použitý ako vianočný strom počas obdobia vianoc – dar.

Detail

18.10.2018

Oznámendie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.565/1, kú: Galanta

Dňa 15.10.2018 začalo správne konanie na výrub dreviny – 1 ks Smrek pichľavý (Strieborna jedlička – Picea Pungens), rastúcej na pozemku parc.č.565/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Ladislava Libárika a Evy Libárikovej (LV 2228). Žiadosť podal správca verejnej zelene Technické služby mesta Galanta, so sídlom ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta, z dôvodu, že strom bude použitý ako vianočný strom počas obdobia vianoc – dar.

Detail

12.10.2018

Oznam - Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

Oznam - Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

Detail

11.10.2018

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

Detail

10.10.2018

Ponuka prevodu vlast. poľnohosp. pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parcela č. 829, k.ú. Galanta a LV č.2694

Detail

09.10.2018

Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Detail

09.10.2018

Jesenný zber objemového odpadu z domácností

Vážení občania, Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta zabezpečujú jesenný zber objemového odpadu z domácností v dňoch 13. októbra 2018 pre mesto Galanta a 27. októbra 2018 pre mestské časti Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia. Viac info v prílohe.

Detail

05.10.2018

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie, 18. a 19.10.2018

Detail