Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

26.10.2019

plagát sk

Pozvánka na podujatie "Bosorky v múzeu"

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozývajú na podujatie "Bosorky v múzeu", ktoré sa koná 26. októbra 2019 od 18-tej do 22-ej hodiny vo Vlastivednom múzeu. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou mesta Galanta. Vstup zdarma. Podrobnejšie informácie v prílohe.

Detail

31.10.2019 - 31.01.2020

plagát sk

Výstava "50 rokov činnosti Vlastivedného múzea v Galante"

V roku 2019 si Vlastivedné múzeum v Galante pripomína 50. výročie založenia a pri tejto príležitosti si pre návštevníkov pripravilo výstavu, ktorá je bilanciou a poohliadnutím sa za výstavnou a expozičnou činnosťou. Otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 30.októbra 2019 o 11.00 hodine a bude ho sprevádzať kultúrny a hudobný program. Výstava potrvá do 31.01.2020. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta. Podrobné informácie- viď tlačová správa v prílohe.

Detail

24.09.2019 - 31.10.2019

plagát

Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií "Rubin Kostov - Jednou stopou"

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy fotografií "Rubin Kostov - Jednou stopou", ktorá sa uskutoční 24. septembra 2019 od 19-tej hodiny v severnom krídle Neogotického kaštieľa v Galante. Výstava potrvá do 31.10.2019.

Detail

Galanta a okolie

Zelený plán Galanta

Parkovanie v meste

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Certifikát otvorená politika

Okolo Slovenska

Oznamy

16.10.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1595/1, kú: Galanta

Dňa 14.10.2019 požiadal Ing. Štefan Filo, bytom Jilemnického 513/2, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín a to: 2 ks Smrek, rastúcich na pozemku parc.č.1595/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Jilemnického), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

16.10.2019

Odstávka pitnej vody v Galante

Odstávka pitnej vody v Galante sídlisko SNP.

Detail

11.10.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Z. Kodálya

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola

Detail

11.10.2019

Výzva č. 3/3 - Podpora talentovaných žiakov

Výzva č. 3/3 mesta Galanta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť: "Vzdelávanie a výchova detí a mládeže - školstvo" na podporu talentovaných žiakov.

Detail

11.10.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ - Spektrum

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času - Spektrum, Štefánikova 1704/2, 924 01 Galanta

Detail

11.10.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1613 a 1614, kú: Galanta

Dňa 09.10.2019 požiadala Lýdia Szolgaiová, bytom Šafárikova 439/12, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks ihličnatých stromov, ktoré rastú na pozemku parc.č.1613 a 1614, druh pozemku: zast. plocha a záhrada, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Šafárikova), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

10.10.2019

Pocitová mapa - vyznačte miesta na mape, ktoré sa vám páčia, a ktoré nie

Pomôžte zmapovať naše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave a zeleni v meste Galanta. V ktorej lokalite sa cítite príjemne? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? V ktorej lokalite sa cítite menej bezpečne, ktorej lokalite má venovať zvýšenú pozornosť polícia?

Detail