Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

15.05.2021 - 31.07.2021

Noc múzeí a galérií - výstava Podoby kovu

Noc múzeí a galérií - výstava Podoby kovu

Vlastivedné múzeum v Galante pripravuje na tohtoročné medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií otvorenie novej tematickej výstavy s názvom „Podoby kovu“, ktorá predstaví tematiku spracovávania a využívania rôznych druhov tejto suroviny od svojich počiatkov až po druhú polovicu 20. storočia.

Detail

Úradná tabuľa

Koronavírus

Parkovanie

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

Základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Detail

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1068, kú: Galanta

Dňa 29.04.2021 požiadala Alexandra Gálová, bytom Vodárenská 339/10, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.1068, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Vodárenská), v spoluvlastníctve žiadateľa.

Detail

QR kód – novinka pre daňovníkov

Ďalší spôsob úhrady miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Detail

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Detail

Zápis do 1. triedy ZŠ

Zápis do 1. triedy ZŠ na školský rok 2021/2022

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií