Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

07.02.2019 - 15.03.2019

Galantská paleta

Galantská paleta 2019

Galantské osvetové stredisko Vás pozýva na výstavu výtvarných diel pod názvom "Galantská paleta", ktorá sa koná v dňoch 7.2.-15.3.2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Na výstave sa prezentuje 29 neprofesionálnych umelcov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Detail

14.01.2019 - 28.02.2019

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko 1

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Žihadielko je spať! Hlasujte denne na www.zihadielko.sk , aby sme získali nové ihrisko pre naše mesto. Viac na www.zihadielko.sk

Detail

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

21.02.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kú: Galanta

Dňa 19.02.2019, spoločnosť HYGESIA, s. r. o., so sídlom Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu, že dreviny sú prestarnuté, majú vyschnuté konáre, hrozí ich ulomenie, ohrozujú vzdušné vedenie a budovu. Nachádzajú sa v trase výstavby budúceho parkoviska.

Detail

21.02.2019

Vyhlásenie výtvarnej a literárnej súťaže

Mesto Galanta a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. z príležitosti Svetového dňa vody vyhlasujú súťaž pre deti materských a žiakov základných škôl.

Detail

20.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Detail

19.02.2019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 25022019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 25022019

Detail

18.02.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.6172/1, kú:Galanta

Dňa 15.02.2019 požiadala Eva Vašáková, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Orech - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č.6172/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Javorinka), z dôvodu vyschnutia stromu.

Detail

14.02.2019

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov

Detail

14.02.2019

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Detail