Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

29.09.2018 - 30.09.2018

Westernové preteky 1

Westernové preteky

Ranč na Striebornom jazere Vás srdečne pozýva na finále majstrovstiev Slovenska Western pretekov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29.-30. septembra 2018 od 9,00 hod. na ranči.

Detail

29.09.2018 - 30.09.2018

Slávny rod Esterházy de Galantha - príbeh pokračuje 1

Slávny rod Esterházy de Galantha - príbeh pokračuje

OZ Neogotický kaštieľ a mesto Galanta Vás srdečne pozývajú na pokračovanie jedinečného podujatia s historickou tematikou "Slávny rod Esterházy de Galantha - príbeh pokračuje" v dňoch 29.-30. septembra 2018.

Detail

19.09.2018 - 01.12.2018

foto1

Pozvánka na výstavu "Významné výročia slovenských dejín"

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na vernisáž výstavy "Významné výročia slovenských dejín", ktorá sa uskutoční 19.septembra 2018 od 17-tej hodiny vo Vlastivednom múzeu. Hudobný hosť: ZUŠ Josepha Haydna Výstava potrvá do 1.12.2018.

Detail

18.01.2018 - 05.12.2018

VM

Výstavy a podujatia Vlastivedného múzea

Ponuka výstav a podujatí Vlastivedného múzea v Galante v roku 2018.

Detail

Voľby 2018

Okolo Slovenska

Oznamy

24.09.2018

Škoda Handy ZŤP

Škoda Handy ZŤP

Detail

20.09.2018

Žijeme pod jedným slnkom

Stretnutie k 20. výročiu založenia Spolku Slovákov z Maďarska - Žijeme pod jedným slnkom

Detail

20.09.2018

Modrý sprievod

Modrý sprievod - Šírenie povedomia o autizme

Detail

20.09.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č. 6141, kú: Galanta a parc.č.299, kú: Nebojsa

Dňa 19.09.2018 začalo správne konanie na výrub drevín – 8 ks Topoľ sivý, 2 ks Agát biely, rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Galanta (cintorín Javorinka) parc.č.6141, druh pozemku ost. plocha, kat. územie Galanta (LV 3365) a 1 ks Sofora japonská (cintorín Nebojsa) parc.č.299, druh pozemku ostatná plocha, kat. územie Nebojsa (LV 100). Žiadosť podal správca verejnej zelene Technické služby mesta Galanta, so sídlom ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta, v zmysle uznesenia MsZ č.452-Z/2017, z dôvodu ohrozovania hrobových miest a náhrobných kameňov.

Detail

20.09.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1542/19 a 1563/2, kú: Galanta

Dňa 19.09.2018 požiadal Ing. Pavol Príhoda a manž. Lucia, bytom Priečna 1592/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín a to: Orech vlašský, Slivka, Čerešňa a Breza, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1542/19 a 1563/2, druh pozemku zast. pl. a záhrada, kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Priečna), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

18.09.2018

Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Západoslovenská distribučná, a.s. - orez stromov a drevín

Detail

18.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ.

Detail

18.09.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1168, kú: Galanta

Dňa 14.09.2018 požiadal Vojtech Mésároš a spoluvlastníci, bytom Nemocničná 623/61, 924 01 Galanta o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.1168, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Nemocničná), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail