Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

Úradná tabuľa

27.01.2022 - 02.03.2022

Oznámenie o dražbe č_0042022

25.01.2022 - 10.02.2022

Rozhodnutie_PH Galanta s.r.o.

Integrovaný dopravný systém

Parkovanie

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Koronavírus

COVID 19

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznam

Oznámenie pre rodičov - prerušenie školského vyučovania v MŠ/ZŠ

Detail

Zisťovanie EU SILC - ŠÚ SR

Zisťovanie EU SILC - ŠÚ SR

Detail

Prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Detail

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.899/14, kú: Galanta

Dňa 20.01.2022 požiadala Nemocnica s poliklinikou Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks Borovica hladká, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.899/14, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zast. území mesta Galanta (nemocničný areál), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

OZNAM pre verejnosť - režim na Mestskom úrade v Galante

v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií