Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

Úradná tabuľa

Integrovaný dopravný systém

Parkovanie

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Koronavírus

COVID 19

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznam pre žiakov a rodičov

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Detail

Oznam pre rodičov - ZŠ Gejzu Dusíka

Oznam pre rodičov žiakov zo Základnej školy Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10 v Galante

Detail

Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 v DD Patria

Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 v DD Patria

Detail

Upovedomenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1240/1, 1560/1, 1560/2, 1561/1, 1561/2, 1562/8, 1562/9, 2979/1, 2980/1, 2980/14, kú: Sládkovičovo

Dňa 24.11.2021 začalo správne konanie na výrub 13 ks drevín – ihličnatých a listnatých stromov a 130 m2 stálozelených krov, rastúcich na pozemkoch registra C KN parc.č.1240/1 - 2980/14, druh pozemku zast. plocha a ost. plocha, kat. územie Sládkovičovo,vo vlastníctve mesta Sládkovičovo.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií