Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

18.09.2019

Raňajky pre cyklistov 1

Raňajky pre cyklistov

V rámci Európskeho týždňa mobility sa 18.09.2019 (streda) v čase od 07.00 do 09.00 hod. budú konať "Raňajky pre cyklistov" pred Mestským úradom v Galante spolu s organizátormi OZ MAS Galanta. Opäť budete privítaní v spoločnosti skvelých príjemných ľudí, horúcou kávou, štrúdľou a dobrotami, ktorými nás priatelia zásobujú.

Detail

20.09.2019

plagát

Čaro slova-52.ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien

Galantské osvetové stredisko Vás pozýva na 52. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu žien pod názvom "Čaro slova", ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2019 od 15.30 hodiny v Renesančnom kaštieli v Galante. Vstup zdarma! Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2019, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Detail

16.09.2019 - 22.09.2019

ETM 2019 1

Európsky týždeň mobility 2019

Od 16.9.2019 začína EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY. Výzvou k aktivite v rámci ETM v roku 2019 je: Prejdime sa spolu! Upozorňuje na tohtoročnú tému „Bezpečná chôdza a cyklistika“ a jasne poukazuje na spôsob dopravy, ktorý je príliš často podceňovaný: chôdza. Chôdza a cyklistika spolu tvoria aktívne spôsoby dopravy. Rozhodujúce pre budúcnosť našich miest a veľkomiest v Európe. Pred 50 rokmi ste chodili len pešo alebo na bicykli, ak ste si nemohli dovoliť auto. V súčasnosti si európske mestá už viac nemôžu dovoliť našu prílišnú závislosť od auta. MY si to nemôžeme dovoliť! Zapojme sa a PREJDIME SA SPOLU! PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ. V rámci akcie vás srdečne pozývame na DEŇ BEZ ÁUT NA HLAVNEJ 22.9.2019.

Detail

16.09.2019 - 22.09.2019

Deň bez áut na hlavnej.

DEŇ BEZ ÁUT NA HLAVNEJ

Dňa 22.9.2019 v nedeľu od 10,00 do 16,00 v rámci Európskeho týždňa mobility a medzinárodného dňa bez áut organizujeme akciu "Deň bez áut na hlavnej". V uvedený deň uzavrieme Hlavnú ulicu v Galante od kruhového objazdu pred mestským úradom po policajnú stanicu ( odbočka na Poštovú ulicu) pre autá a uvedenú trasu sprístupníme len cyklistom, kolobežkárom, korčuliarom a chodcom. V priebehu tejto udalosti zorganizujeme rôzne športové súťaže, kde budete mať možnosť vyhrať zaujímavé ceny a umožníme firmám zaoberajúcich sa predajom ekologických dopravných prostriedkov bezplatne prezentovať ich spoločnosť formou stánku, alebo iným spôsobom, tým chceme podporiť myšlienku používania ekologických dopravných prostriedkov. Srdečne vás pozývame.

Detail

21.09.2019

plagát

XII. ročník Galantafest

OZ Templars Slovakia a Mestské kultúrne stredisko Galanta Vás pozývajú na dobročinné podujatie XII. ročník Galantafest, ktoré sa uskutoční na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante dňa 21. septembra 2019. Vstupné:0,98 EUR Program: viď plagát

Detail

Parkovanie v meste

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Certifikát otvorená politika

Okolo Slovenska

Oznamy

18.09.2019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_10102019 ul. Hodská, Sládkovičova, Švermova

Detail

11.09.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.180, kú: Nebojsa

Dňa 10.09.2019 požiadal Anton Lancz, bytom Nebojsa 92, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Jedľa (Abies), ktoré rastú na pozemku parc.č.180, druh pozemku: zast. plocha, kú: Nebojsa, v zastavanom území obce Nebojsa, v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadosť obsahuje súhlas ostatných spoluvlastníkov s výrubom drevín.

Detail

11.09.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.475, kú: Galanta

Dňa 06.09.2019 požiadal Ing. Csaba Máthé, bytom Česká 237/5, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 2 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.475, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Česká), vo vlastníctve Mgr. Anikó Horsiczovej a Zoltána Horsicza (LV č.2661. Žiadosť obsahuje súhlas vlastníkov s výrubom drevín.

Detail

11.09.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1074, kú: Galanta

Dňa 06.09.2019 požiadala Anna Víghová, bytom Vodárenská 342, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín 3 ks Smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc.č.1074, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Vodárenská), v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadosť obsahuje súhlas ostatných spoluvlastníkov s výrubom drevín.

Detail

11.09.2019

Oznam - vybavovanie matričnej agendy 13.9.2019

Oznam - vybavovanie matričnej agendy 13.9.2019

Detail

06.09.2019

Galantský Pivný Festival

Ochutnávka 25 druhov pív.

Detail

06.09.2019

Odvolanie_čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie_čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 06.09.2019

Detail