Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

26.01.2019

Vykročte so Samsungom pre lepšiu Galantu 1

Vykročte so Samsungom pre lepšiu Galantu

Samsung v spolupráci s mestom Galanta a Samsung Galanta o.z. organizuje charitatívnu prechádzku (pre tých aktívnejších - beh) na podporu znevýhodnených a rodín v núdzi. Viac info v prílohe.

Detail

26.01.2019

ples

XX. Reprezentačný ples mesta

Mesto Galanta a Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás pozývajú na jubilejný XX.Reprezentačný ples mesta, ktorý sa uskutoční 26. januára 2019 v estrádnej sále MsKS od 19-tej hodiny. Vstupné:39 EUR Info: 031 780 2787

Detail

14.01.2019 - 28.02.2019

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko 1

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Žihadielko je spať! Hlasujte denne na www.zihadielko.sk , aby sme získali nové ihrisko pre naše mesto. Viac na www.zihadielko.sk

Detail

05.02.2019

komédia

Komédia "Lord Norton a sluha James

Mestské kultúrne stredisko v Galante oznamuje, že predstavenie legendárnej komédie " Lord Norton a sluha James", ktoré sa malo konať 4.12.2018 sa z technických príčin prekladá na 5. februára 2019. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Detail

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

23.01.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, parc.č. 2087/2, kú: Galanta

Dňa 18.01.2019, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 2087/2, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v prevádzkovej budove (nedostatočný prístup denného svetla) a rastu v jej tesnej blízkosti (poškodzovanie novej fasády).

Detail

23.01.2019

Výzva na orez a výrub drevín

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. na orez a výrub drevín

Detail

23.01.2019

Odstávka pitnej vody v Galante, ul. Škovránkova

Oznamujeme Vám, že dňa 23.1.2019 od:9:00-13:00 hod bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante ul. Škovránkova.

Detail

18.01.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.5329/2, 5332/5 a 5331/1, kú: Galanta

Dňa 15.01.2019 požiadala Ing. Eva Vinceová a Ing. Jozef Vince, bytom Bernolákovská 18/B, 900 28 Ivanka pri Dunaji, o vydanie súhlasu na výrub drevín - náletových drevín a krovitého porastu vo výmere 3 4180 m2, rastúcich na pozemku parc.č.5329/2, 5332/5 a 5331/1, druh pozemku vinica a zast. plocha, kat. územie Galanta, mimo zastavaného územia mesta Galanta (Za železnicou), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

17.01.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.346/56, kú: Galanta

Dňa 14.01.2019 požiadala Zlatica Szalayová, bytom Mierová 1430/45, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Borovica - 2 ks, ktoré rastú na verejnom priestranstve pred bytovým domom súp.č.1430/45 a 47, na pozemku registra C KN parc.č.346/56,vo vlastníctve mesta Galanta, druh pozemku ost. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Mierová).

Detail

16.01.2019

Tvoríme kraj s TTSK

Trnavská župa pripravila pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.

Detail

10.01.2019

Odstávka pitnej vody v Galante, ulica Nemocničná.

Oznamujeme Vám, že dňa 11.1.2019 od 7:30 bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Galante – ulica Nemocničná.

Detail

09.01.2019

Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: Dôchodcovia žijúci v zahraničí majú v januári dôležitú povinnosť

Detail