Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

26.09.2020

Matúškovský beh

Organizačný štáb pozýva všetkých nadšencov behania na 3.ročník "Matúškovského behu", ktorý sa uskutoční dňa 26.9.2020 v obci Matúškovo. Organizátorom je Obec Matúškovo a Občianske združenie DAM Šport Matúškovo. Viac info v prílohe.

Detail

26.09.2020 - 30.09.2020

plagát

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečné pozývajú na septembrové podujatia, ktoré Vlastivedné múzeum pripravuje pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Počas posledného septembrového týždňa sa môžete tešiť na pestrý program určený pre všetky vekové kategórie. Vstup na podujatia je zdarma. Bližšie informácie o programe nájdete na web stránke múzea www.muzeumgalanta.sk

Detail

Parkovanie

Koronavírus

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

18.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 18.9.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 18.9.2020

Detail

18.09.2020

Koncepcia rozvoja športu v meste Galanta

Mestské zastupiteľstvo v Galante na svojom zasadnutí 11.06.2020 schválilo uznesením č. 278-Z/2020 KONCEPCIU ROZVOJA ŠPORTU V MESTE GALANTA NA ROKY 2020 - 2024.

Detail

17.09.2020

Rozvoz kompostérov do domácností

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 23.9.2020 pokračuje rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa. Viac info v prílohe.

Detail

16.09.2020

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.596, kú: Galanta

Dňa 08.09.2020 požiadal Jozef Ferenci, bytom Matičná 217/2, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks Cyprus, ktoré rastú na pozemku parc.č.596, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Matičná 217/2), v spoluvlastníctve Jozefa Ferenci a Dáše Ferenciovej, obaja bytom Matičná 217/2, 924 01 Galanta.

Detail

16.09.2020

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je vyhlásená v rámci Európskeho týždňa mobility 2020 na tému „ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKÝCH“ od 16.9.2020 do 22.9.2020, zasielanie prác je do 22.9.2020 (do 15,00 hod.). Zo zaslaných diel bude vyhotovená výstava v priestoroch MsÚ v Galante. Slávnostne vyhodnotené práce žiakov v priestoroch MsÚ v Galante sa uskutoční v rámci vyhodnotenia kampane „Do práce na bicykli 2020“.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií