Navigácia

Obsah

Parkovanie

Koronavírus

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Výtvarná súťaž "Vianočné pohľadnice"

Primátor mesta Galanta vyhlasuje výtvarnú súťaž "Vianočné pohľadnice" pre deti MŠ a pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. Uzávierka zasielania súťažných pohľadníc je do 09. decembra 2020.

Detail

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1669/3, kú: Galanta

Dňa 24.11.2020 požiadala spoločnosť IK Company s. r. o., so sídlom Clementisove sady 1410/22, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín – 4 ks Smrek, rastúce na pozemku parc.č.1669/3, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta (OD Mladosť), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

OZNAM

Stratil sa husky

Detail

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov

Detail

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov

Patria - Domov dôchodcov v Galante hľadá zamestnancov alebo dobrovoľníkov

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií