Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

17.10.2018

Významné výročia slovenských dejín 1

Významné výročia slovenských dejín

Pri príležitosti „ osmičkových rokov“ Vlastivedné múzeum v Galante usporiada tematickú prednášku k aktuálnej výstave „Významné výročia slovenských dejín“ - pod názvom „21. august 1968 v histórii Slovenska – príčiny a dôsledky“ . Prednáška sa uskutoční 17. 10. 2018 o 17: 00, vo veľkej sále Vlastivedného múzea.

Detail

20.10.2018

Noc svetiel 1

Noc svetiel

Mesto Galanta a Tibor Rózsár Jr. Vás srdečne pozývajú na jedinečnú svetelnú show Noc svetiel, ktorá sa uskutoční v mestskom parku dňa 12.10.2018 o 20,00 hodine. Opakovanie svetelnej show si môžete pozrieť 20.10.2018.

Detail

11.10.2018 - 14.11.2018

pozvanka

Pozvánka na vernisáž výstavy "Sochy, maľby, grafiky"

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy akad. sochára Milana Lukáča "Sochy, maľby, grafiky", ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2018 od 17-tej hodiny v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Kurátor výstavy: PhDr.Ľubomír Podušel Program: Veronika Ronecová,gitara Výstava potrvá do 4.11.2018.

Detail

26.10.2018

Pozvánka na galaprogram "Trenčín, Trnava - ruža voňavá"

Dom Matice slovenskej a Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás srdečne pozývajú na galaprogram "Trenčín, Trnava - ruža voňavá", ktorý sa uskutoční 26. októbra 2018 so začiatkom o 17-tej hodine v Mestskom kultúrnom stredisku. Oslávte s nami 25 rokov Domu Matice slovenskej a 85 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej Galanta. Účinkujúci: zo všetkých krajov Slovenska,viď plagát v prílohe. Vstup voľný, vstupné dobrovoľné.

Detail

27.10.2018

plagát sk

Pozvánka na podujatie "Záhada v múzeu"

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante pozýva všetkých mladých, rodiny s deťmi, dospelých, ale i staršiu generáciu do svojich priestorov na dobrodružné podujatie "Záhada v múzeu", ktoré je pokračovaním vlaňajšieho úspešného projektu Duchovia v múzeu. Dátum konania : 27.10.2018 od 16-tej do 20-tej hodiny Vstup voľný. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

Voľby 2018

Okolo Slovenska

Oznamy

15.10.2018

OZNAM

OZNAM - dňa 18.10.2018 z technických príčin mimo prevádzky pokladnica MsÚ, osvedčovanie podpisov a listín, matrika

Detail

12.10.2018

Oznam - Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

Oznam - Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante

Detail

11.10.2018

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

Oznam o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

Detail

10.10.2018

Ponuka prevodu vlast. poľnohosp. pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parcela č. 829, k.ú. Galanta a LV č.2694

Detail

09.10.2018

Návrh VZN Zmeny a doplnky ÚPN č. 5/2018

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Detail

09.10.2018

Jesenný zber objemového odpadu z domácností

Vážení občania, Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta zabezpečujú jesenný zber objemového odpadu z domácností v dňoch 13. októbra 2018 pre mesto Galanta a 27. októbra 2018 pre mestské časti Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia. Viac info v prílohe.

Detail

05.10.2018

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie

OZNAM - prerušenie dodávky elektrickej energie, 18. a 19.10.2018

Detail

04.10.2018

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung

Účelom stavby je zabezpečenie pešieho a cyklistického prepojenia mesta s mestskou časťou Kolónia a je v súlade s územným plánom mesta Galanta.

Detail