Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

Úradná tabuľa

13.09.2021 - 29.09.2021

Zámer predaja majetku mesta

Detail

09.09.2021 - 30.09.2021

Výberové konanie _DD PATRIA

Detail

Integrovaný dopravný systém

Parkovanie

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Koronavírus

COVID 19

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.475, kú: Hody

Dňa 27.09.2021 požiadal Tibor Hrbán, bytom Kajal 600, 925 92 Kajal, o vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks Smrek (Picea), ktoré rastú na pozemku parc.č.475, druh pozemku: zast. plocha, kú: Hody, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Hody), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_20102021

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_20102021

Detail

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_20102021

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_20102021

Detail

Orez stromov na ulici Hlavnej dňa 23.9.2021

Dňa 23.septembra 2021 sa na ul. Hlavná uskutoční orez drevín.

Detail

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie_18102021_Matúškovska cesta

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií