Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Poruchová služba

Bysprav s.r.o.

 
Prevádzka a údržba: +42131 780 47 15
e-mail: prevadzka@bysprav.sk
   
Výroba a rozvod tepla: +42131 780 48 11
(informácie o pohotovostných číslach sú rozmiestnené v bytových domoch, ktoré sú v správe Byspravu)
   
Technické služby mesta Galanta: verejné osvetlenie, údržba miestnych komunikácii, zimmná údržba, údržba dopravného značenia +42131/7802427
   

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Odštepný závod Galanta

 

Poruchy vodovodnej sieti, verejnej  kanalizácie, poškodenia a chýbajúce poklopy kanalizácií hláste na čísle +421317737777
 

Telefón je čase od 15:00 hod. do 7:00 hod. po treťom zvonení presmerovaný automaticky na technika v pohotovosti mimo pracoviska.

   
Stavebné a bytové družstvo Galanta a Sládkovičovo +42131/7805271
   
Revízie, výťahy, PO, kotolne +421/317010912
   
Technospol s.r.o. kompletná údržba bytového fondu pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie, súkromné a podnikateľské subjekty
Tel.: +421317807595,+421903606447
   
Ostrožanský Karol - Sládkovičovo rekonštrukcie, opravy a údržbu plynových zariadení. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
poruchová linka 0917401756
   
Západoslovenská energetika a.s. poruchová linka +421800111567 nonstop
   
Slovenský plynárenský priemysel a.s poruchová linka 0850111727
   
Telekom a.s. poruchová služba 12129 nonstop

Môže vás zaujímať viac