Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Strategické dokumenty

Koncepcia práce s mládežou v meste Galanta 2024 – 2028

Dátum: 20. 12. 2023

Koncepcia práce s mládežou v meste Galanta 2024 – 2028

IV. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta na roky 2024 - 2028

Dátum: 18. 12. 2023

IV. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta na roky 2024 - 2028

Pravidlá na preberanie majetku

Dátum: 10. 10. 2023

Pravidlá na preberanie majetku od vlastníkov do majetku mesta Galanta.

PHSR mesta Galanta na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030

Dátum: 12. 4. 2022

PHSR mesta Galanta na roky 2022 - 2027 s výhľadom do roku 2030.

Koncept Smart City – inteligentné mesto Galanta

Dátum: 22. 9. 2021

Smart city - využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil.

SMART - moderné technológie

Dátum: 15. 4. 2021

Smart - moderné technológie

Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 – 2018 s výhľadom do roku 2022. 1

Rámcový plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 – 2022 - vyhodnotenie za rok 2020

Dátum: 15. 4. 2021

Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania
cez fondy EÚ.

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Galanta v oblasti tepelnej energetiky

Dátum: 25. 9. 2019

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Galanta v oblasti tepelnej energetiky

Nízkouhlíková stratégia pre mesto Galanta

Dátum: 25. 9. 2019

Nízkouhlíková stratégia pre mesto Galanta

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2019 - 2023

Dátum: 14. 5. 2019

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2019 - 2023

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante

Dátum: 20. 3. 2017

Program rozvoja cyklistickej dopravy v Galante

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na obdobie rokov 2015-2020 1

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta na obdobie rokov 2015-2020

Dátum: 26. 10. 2015

PHSR Galanta je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Nadväzuje na príslušné strategické dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015 1

Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015

Dátum: 11. 7. 2014

Mestské zastupiteľstvo Galanta dňa 27.6.2014 uznesením č. 379/Z-2014 schválilo Program odpadového hospodárstva mesta Galanta na obdobie 2011-2015.Strategický dokument sa nachádza v prílohe pdf.

II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018 1

II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018

Dátum: 25. 11. 2013

II. komunitný plán sociálnych služieb mesta Galanta 2014 - 2018 je k dispozícii v prílohe vo formáte PDF.

Územný plán mesta 1

Územný plán mesta

Dátum: 3. 6. 2011

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Galanta na obdobie rokov 2010-2013 1

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Galanta na obdobie rokov 2010-2013

Dátum: 3. 11. 2010

Analyzuje súčasný stav sociálnych služieb v meste Galanta a určuje stratégiu rozvoja, víziu, ciele, priority a opatrenia v tejto oblasti.

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac