Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Bytová politika

Žiadosť o nájom bytu na ul. Esterházyovcov v Galante

Dátum: 16. 1. 2023

Možnosť podania žiadosti o nájomný byt.

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie Zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre roky 2018 až 2023

Dátum: 29. 1. 2019

Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. IV. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 26/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Galanta

Mestské nájomné byty /nepredané byty/

Dátum: 2. 1. 2017

Správu týchto bytov vo vlastníctve mesta zabezpečuje spoločnosť Bysprav s.r.o.Galanta.

Mestské - sociálne byty na území mesta

Dátum: 2. 1. 2017

Mesto Galanta má vo vlastníctve byty na Ul. Hodská 1645/71, Matúškovská cesta 874/1 a Garažd 1600, ktoré sú určené na uspokojovanie bytových potrieb sociálne slabších vrstiev obyvateľov mesta. Počet mestských - sociálnych bytov je 73.

Poradovník uchádzačov na uzatvorenie zmluvy o nájme mestského sociálneho bytu pre rok 2015

Dátum: 27. 2. 2014

Primátor Mesta Galanta v zmysle čl. 6 bod 6, 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve Mesta Galanta v znení VZN Mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008 a č. 46/2009 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Galante,...

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu

Dátum: 26. 11. 2012

Zoznam žiadateľov, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z., ktoré vedie mesto Galanta podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011Z.z. Zoznam sa bude priebežne aktualizovať.

Môže vás zaujímať viac