Navigácia

Obsah

Mestské zastupiteľstvo

Správy

Plán práce MsZ na rok 2022

Plán práce MsZ na rok 2022 celý text

ostatné | 8. 4. 2022 | Autor:
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Galanta 1

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Galanta

Rokovaci poriadok Mestského zastupiteľstva v Galante je k dispozícii v prílohe vo formáte PDF. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor: Zuzana Morovičová
zo

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora mesta, odborníkov z radov občanov za prácu v MsZ

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora mesta, odborníkov z radov občanov za prácu v mestskom zastupiteľstve, v komisiách mestského zastupiteľstva v redakčnej rade a vo výboroch mestských častí su k dispozícii v prílohe vo formáte PDF. celý text

ostatné | 24. 3. 2015 | Autor: Zuzana Morovičová
Kompetencie MsZ 1

Kompetencie MsZ

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. celý text

ostatné | 8. 12. 2011 | Autor: Zuzana Morovičová
Výbory mestských častí 2015-2018 1

Výbory mestských častí 2018-2022

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti, teda sú to PhDr. Marta Vajdová, Milan Bičan, Ing. Milan Zeleňák celý text

ostatné | 8. 2. 2011 | Autor: Zuzana Morovičová