Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mestské zastupitelstvo

Etický kódex voleného zástupcu Mesta Galanta

Dátum: 14. 7. 2023

Mesto Galanta je otvorené, transparentné a demokratické mesto, ktoré sa snaží vytvárať prostredie založené na spolupráci, otvorenej komunikácii a etických hodnotách, s cieľom zabezpečovať kvalitné služby pre svojich občanov a ďalšie osoby, ktoré využívajú jeho služby.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Galanta

Dátum: 9. 2. 2023

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Galanta

Plán práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2023

Dátum: 8. 4. 2022

Plán práce Mestského zastupiteľstva v Galante na rok 2023

zo

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora mesta, odborníkov z radov občanov za prácu v MsZ

Dátum: 24. 3. 2015

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora mesta, odborníkov z radov občanov za prácu v mestskom zastupiteľstve, v komisiách mestského zastupiteľstva v redakčnej rade a vo výboroch mestských častí su k dispozícii v prílohe vo formáte PDF.

Kompetencie MsZ 1

Kompetencie MsZ

Dátum: 8. 12. 2011

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Výbory mestských častí 2015-2018 1

Výbory mestských častí 2022 - 2026

Dátum: 8. 2. 2011

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti, teda sú to PhDr. Marta Vajdová, Mgr. Miroslav Štibráni, JUDr. Denisa Očenášová

Môže vás zaujímať viac