Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Fotografia hlavného kontrolóra mesta Galanta MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:
  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
  • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi
Kontrolnej činnosti podlieha:
  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

Dokumenty hlavného kontrolóra

Dokumenty hlavného kontrolóra

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Plán KČ HK - I. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,9 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023

15-2023 Plán KČ na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,19 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

17-2022 - zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,64 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

10-2022 plán KČ na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,88 kB

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

Správa o činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,41 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,28 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontorola_II.polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,44 kB

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,72 kB

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,66 kB

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,97 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,73 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,37 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,42 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,24 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,11 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2015 .pdf

plan_kontrolnej_cinnosti_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,72 kB

Stanovisko k záverečnému účtu mesta 2014.pdf

zaverecny_ucet_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,69 kB

Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015.pdf

zameranie_kontrolnej_cinnosti_hk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,21 kB

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.pdf

cinnost_hlavnehokontrolora2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,41 kB
Zobrazené 1-20 z 23

Samospráva

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac