Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Peňažné príspevky

Pravidlá poskytovania finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mesta Galanta

Dátum: 16. 12. 2022

Tieto pravidlá upravujú účel, podmienky, výšku a postup pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mesta Galanta.

Pravidlá na poskytovanie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta

Dátum: 16. 12. 2022

Účelom týchto pravidiel je stanovenie kritérií, postupu a pravidiel poskytovania dávok obyvateľom mesta, na úhradu mimoriadnych výdavkov a na preklenutie nepriaznivej sociálnej a krízovej situácie pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok v sociálnej núdzi

Dátum: 2. 1. 2017

/6/V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo.

/5/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok pre obyvateľov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody

Dátum: 2. 1. 2017

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo.

/1/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa

Dátum: 2. 1. 2017

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo.

Jednorázové peňažné príspevky

Dátum: 2. 1. 2017

Mesto Galanta poskytuje nasledovné príspevky pre obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Galanta:

/2/Žiadosť o jednorázový peňažný príspevok sociálne odkázaným obyvateľom

Dátum: 2. 1. 2017

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo.

/3/Žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mesta Galanta

Dátum: 2. 1. 2017

V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivo.

Môže vás zaujímať viac