Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Realizované investície

Rozširovanie optickej siete SLOVAK TELEKOM

Dátum: 20. 6. 2019

Optická sieť SLOVAK TELEKOM a.s.

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung 1

2018_Budovanie cyklotrasy zo smeru Kolónia na Samsung

Dátum: 4. 10. 2018

Účelom stavby je zabezpečenie pešieho a cyklistického prepojenia mesta s mestskou časťou Kolónia a je v súlade s územným plánom mesta Galanta.

2018_Nová oddychová zóna na sídlisku Sever

2018_Nová oddychová zóna na sídlisku Sever

Dátum: 27. 8. 2018

Začalo sa s realizáciou novej oddychovej zóny na sídlisku Sever. Osadené hracie prvky určené hlavne pre deti budú ďalšou možnosťou na vyšantenie sa našich najmenších.

2018_Bežné opravy miestnych komunikácií v meste

Dátum: 7. 8. 2018

Prieskum zmapovania stavu komunikácií na území mesta a vykonané bežné opravy v meste

podorys strechy

2018_DD Patria_realizácia novej aktívnej ochrany proti bleskom

Dátum: 7. 8. 2018

Na základe poslednej revíznej správy bleskozvodov na existujúcej budove Domova dôchodcov Patria bolo potrebné obnoviť ochranu budovy pred bleskom

2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa 1

2018_Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie na ul. SNP - 1. etapa

Dátum: 7. 8. 2018

Prvá etapa rozšírenia komunikácie na ul. SNP od kotolne pri trhovisku po prvú križovatku smerom na ul. Esterházyovcov

2018_Multifunkčné ihrisko SEVER II. 1

2018_Multifunkčné ihrisko SEVER II.

Dátum: 7. 8. 2018

Obnova betónovej plochy na multifunkčné ihrisko na sídlisku Sever

2018_Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya 1

2018_Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya

Dátum: 19. 7. 2018

Bezpečný priechod pre chodcov pri pošte na ul. Z. Kodálya

2018_Oprava strechy hlavnej budovy NGK

2018_Oprava strechy hlavnej budovy NGK

Dátum: 19. 7. 2018

Priebeh prác opravy strechy hlavnej budovy Neogotického kaštieľa

2018_Obnova detského ihriska v parku Neogotického kaštieľa

2018_Obnova detského ihriska v parku Neogotického kaštieľa

Dátum: 19. 7. 2018

Prostredníctvom fotodokumentácie môžete sledovať obnovu detského ihriska v parku kaštieľa od pôvodného stavu až k novovybudovaným hracím prvkom z agátového dreva.

2018_Multifunčné ihrisko Nebojsa

2018_Multifunčné ihrisko Nebojsa

Dátum: 19. 7. 2018

V mesiaci júl 2018 bola ukončená realizácia multifunkčného ihriska v mestskej časti Nebojsa.

Môže vás zaujímať viac