Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Investičná výstavba

Odstávka plynu v niektorých bytových domoch na území mesta Galanta

Dátum: 10. 5. 2022

Na základe oznámenia SPP - distribúcia a.s. bude z dôvodu rekonštrukcie plynovodov odstávka plynu v niektorých bytových domoch na území mesta Galanta

Výstavba parkoviska a komunikácie pri ZŠ G.Dusíka na sídl. Sever

Dátum: 28. 7. 2021

Dňa 20.7.2021 zahájila spoločnosť AQUAMONT s.r.o. výstavbu II.etapy rekonštrukcie parkoviska a prístupovej komunikácie pred ZŠ G. Dusíka na sídlisku Sever. Vybudovaním parkoviska a prístupovej komunikácie sa zrevitalizuje verejný priestor pred ZŠ G. Dusíka.

Súkromná investícia - IBV Východ Galanta 1

Súkromná investícia - IBV Východ Galanta

Dátum: 25. 7. 2018

Výstavba novej zóny rodinných domov v Galante - IBV Východ

Oznam pre obyvateľov

Dátum: 7. 6. 2017

Oznam pre obyvateľov a návštevníkov sídliska JAS

galandia

POSUDOK TERMAL CENTRUM GALANDIA

Dátum: 4. 10. 2016

Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia
V zmysle Zmluvy o projektovej a inžinierskej činnosti č. 02/2016 účinnou dňa 15.07.2016 bol dňa 20.09.2016 mestu odovzdaný výsledok stavebno-technického prieskumu prvej etapy – podrobný prieskum železobetónových konštrukcií, založenie objekt

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti 1

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Dátum: 6. 5. 2015

Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiad

Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV

Dátum: 24. 3. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Galante uznesením č.28 Z/2015 schválilo Pravidla na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia (ďalej len stavba) a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Galanta.

Môže vás zaujímať viac