Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznámenia verejných funkcionárov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona komisia mestského zastupiteľstva – Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva Galanta zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle mesta Galanta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti komisie, a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Môže vás zaujímať viac