Navigácia

Obsah

Oznámenia verejných funkcionárov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona komisia mestského zastupiteľstva – Komisia na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva Galanta zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle mesta Galanta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti komisie, a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Správy

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2021

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2021 celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2020

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2020 celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov primátora mesta

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Peter.Paska celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor:

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2019

Oznámenia poslancov MsZ Galanta za rok 2019 celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Formulár

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára celý text

ostatné | 21. 2. 2020 | Autor: