Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny. Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

Prehľad produkcie odpadov podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR 2018-2022

 

Zložky komunálnych odpadov

Rok 2019

(ton)

Rok 2020

(ton)

Rok 2021

(ton)

Rok 2022

(ton)

Rok 2023

(ton)

Papier a lepenka

524,043

365,145

292,00

311,374

261,339

Sklo

126,81

138,2

129,14

154,63

181,18

Viacvrstvové kombinované materiály n báze lepenky

1,51

1,2

1,27

1,08

1,08

Obaly z kovu

7,31

    22,93

    45,84

  49,22

  37,14

Šatstvo

7,03

4,65

-

-

-

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,01

-

0,735

 

0,12

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

11,48

7,903

10,158

8,45

14,418

Jedlé oleje a tuky

1,35

0,78

0,42

0,726

1,715

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

0,7

0,9

0,53

 

0,8

Batérie a akumulátory

0,598

0,343

9,8075

3,249

2,057

Vytriedené elektrické a elektronické zariadenia

33,532

18,24

22,027

21.32

23,717

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

-

-

12,7

96,4

105,52

Plasty

58,694

67,01

63,368

28,312

24,1

Kovy

206,048

131,933

64,145

151,914

140,6725

Meď, bronz, mosadz

30,333

29,389

21,5422

21,7122

14,3217

Hliník

56,884

104,5184

57,9464

39,7269

36,182

Olovo

0,001

-

0,0315

0,016

-

Železo a oceľ

2150,891

2986,496

2786,184

1906,1704

2121,8995

Cín

-

-

-

-

-

Zmiešané kovy

0,55

25,1547

24,8322

0,935

2,213

Biologicky rozložiteľný odpad

911,36

779,85

547,17

800,29

911,89

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-

-

103,585

124,00

138,785

Zmesový komunálny odpad

4828,585

4972,34

4665,67

4518,06

4567,86

Objemný odpad

1464,66

1438,26

1709,92

1428,56

1511,27

Drobný stavebný odpad

155,90

228,54

218,44

277,14

336,08

 

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac