Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Anonymizované zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024 1

Anonymizované zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024

Dátum: 10. 6. 2024

Zverejňujeme anonymizované zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024, ktoré sa konali dňa 8.6.2024.

Stála telefonická služba počas volieb do Európskeho parlamentu 2024 1

Stála telefonická služba počas volieb do Európskeho parlamentu 2024

Dátum: 7. 6. 2024

Mestský úrad v Galante oznamuje obyvateľom mesta.

Volby do europskeho parlamentu

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom - mesto Galanta

Dátum: 14. 5. 2024

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom - mesto Galanta

Infografika k článku Oznam pre zaregistrované politické strany a hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu

Oznam pre zaregistrované politické strany a hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu

Dátum: 25. 4. 2024

Mestský úrad v Galante zverejňuje oznam v súvislosti s prípravou volieb do Európskeho parlamentu.

IInfografika k článku Oznam k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskových komisií pre voľby do Európskeho parlamentu

Oznam k delegovaniu členov a náhradníkov do okrskových komisií pre voľby do Európskeho parlamentu

Dátum: 9. 4. 2024

V utorok 9. 4. 2024 o 24:00 hod. končí lehota na podávanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu.

Infografika k článku Hlasovací preukaz voľby do Európskeho parlamentu

Hlasovací preukaz

Dátum: 9. 4. 2024

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.

Infografika k článku Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií - termín do 9.4.2024

Dátum: 8. 4. 2024

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií

Volby do europskeho parlamentu

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií

Dátum: 15. 3. 2024

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových komisií

Volby do europskeho parlamentu

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Galante pre voľby do Európskeho parlamentu

Dátum: 5. 3. 2024

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Galante pre voľby do Európskeho parlamentu

Volby do europskeho parlamentu

Informácie pre voliča

Dátum: 20. 2. 2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Volby do europskeho parlamentu

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Dátum: 20. 2. 2024

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.

Môže vás zaujímať viac