Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Referendum 2023

Graf s výsledkami hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende - Galanta

Dátum: 23. 1. 2023

Výsledky hlasovania v referende - Galanta

Stála telefonická služba počas konania referenda

Dátum: 20. 1. 2023

Dňa 21. 1. 2023 bude v čase konania referenda t.j. v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. zriadená stála telefonická služba.

Hlasovací preukaz

Dátum: 8. 12. 2022

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Lehota na delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Dátum: 23. 11. 2022

Lehota na delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre referendum uplynie dňa 24.11.2022 o 24,00 hod.

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií na vykonanie referenda v Galante dňa 21.januára 2023

Dátum: 14. 11. 2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií na
vykonanie referenda v Galante dňa 21.januára 2023

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Dátum: 14. 11. 2022

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Dátum: 10. 11. 2022

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre referendum - 21.01.2023

Dátum: 10. 11. 2022

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre referendum - 21.01.2023

Informácie pre voliča

Dátum: 10. 11. 2022

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Rozhodnutie prezidentky SR

Dátum: 10. 11. 2022

Referendum bolo vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky. Za termín konania bol určený dátum 21. január 2023.

Môže vás zaujímať viac