Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Samospráva

samosprávaKto sa môže podieľať na samospráve mesta:
Na samospráve mesta sa podieľajú obyvatelia, ale aj občania, ktorí majú na území mesta nehnuteľný majetok, platia miestne dane a poplatky, sú v meste prihlásení na prechodný alebo dlhodobý pobyt, alebo sú nositeľmi čestného občianstva mesta.

 

Práva obyvateľov mesta:

Obyvatelia mesta, ktorými sú osoby s trvalým pobytom na území mesta, majú právo najmä:

  • voliť orgány mesta a byť zvolení do orgánu samosprávy
  • hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /miestne referendum/
  • zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
  • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
  • používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely
  • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste
  • požadovať pomoc v čase náhlej núdze

Povinnosti obyvateľov mesta:

Obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým sú povinní:

a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

Akým spôsobom sa vykonáva samospráva:

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

a) orgánov mesta,
b) miestneho referenda,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac