Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výsledky výberových konaní

Výsledok výberového konania - vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Oznámenie výsledku výberového konania na pozíciu - vedúci oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta

Dátum: 19. 10. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia personalistiky a miezd Mestského úradu Galanta.

Výsledok výberového konania na funkciu Vedúci stavebného úradu

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu - Vedúci stavebného úradu

Dátum: 2. 10. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu vedúceho Stavebného úradu.

Výsledok výberového konania na funkciu konateľa budúcej (zakladajúcej) spoločnosti  SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu konateľa budúcej (zakladajúcej) spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o.

Dátum: 2. 10. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu konateľa budúcej (zakladajúcej) spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o.

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa  PATRIA

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie PATRIA – Domov dôchodcov v Galante

Dátum: 9. 8. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie PATRIA – Domov dôchodcov v Galante.

Výsledky výberových konaní

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Galanta

Dátum: 30. 6. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Galanta.

Výsledky výberových konaní

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie PATRIA - Domov dôchodcov v Galante

Dátum: 30. 6. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie PATRIA - Domov dôchodcov v  Galante.

Výsledky výberových konaní

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Galanta

Dátum: 14. 6. 2023

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Galanta, ktoré sa konalo dňa 14.06.2023 na Mestskom úrade Galanta.

Môže vás zaujímať viac