Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Separácia - triedenie odpadu

Certifikát Natur-Pack 1

Certifikát Natur-Pack

Dátum: 30. 6. 2023

Mesto Galanta zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Dátum: 17. 2. 2023

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 sa nachádza v prílohe.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021

Dátum: 23. 2. 2022

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Certifikát Natur-Pack 1

Certifikát Natur-Pack

Dátum: 11. 6. 2021

Mesto Galanta zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

Dátum: 24. 2. 2021

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 sa nachádza v prílohe

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 28. 2. 2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za roky 2018 a 2019

Zberný dvor

Zberný dvor odpadov mesta Galanta

Dátum: 9. 1. 2017

Mnohokrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad a ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta sa často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením na stanovištia zberných nádob, alebo ho vyhodia voľne do prírody. Takýto odpad

Domové a záhradné kompostovanie. 1

Domové a záhradné kompostovanie.

Dátum: 14. 12. 2016

Kompostovanie predstavuje spôsob ako predchádzať vzniku odpadu, alebo inými slovami povedané, predstavuje spôsob ako obmedziť tvorbu odpadu. Výsledkom domového a záhradného kompostovania je „domáci“ kompost, ktorý v prípade ak je aplikovaný na vlastný pozemok a nie je predmetom predaja, nepodlieha ani povinnosti registrácie v zmysle zákona NR SR č.136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona NR SR č. 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Odpady, ktoré separujeme v našom meste 1

Odpady, ktoré separujeme v našom meste

Dátum: 14. 12. 2016

Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Prečo separovať odpad ? 1

Prečo separovať odpad ?

Dátum: 30. 6. 2016

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac