Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Kultúrne inštitúcie

csemadok-logo-design

Csemadok

Dátum: 8. 12. 2011

Organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, medzinárodné, celoslovenské, oblastné kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže, rozširuje a zveľaďuje svoje kontakty s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, v súlade so svojím poslaním s

GOS

Dom Matice slovenskej

Dátum: 8. 12. 2011

Zabezpečuje kultúrno-spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu, záujmovo-tvorivú, zábavnú a relaxačnú činnosť v jazykovo zmiešanej oblasti južného Slovenska. Je orientovaný na starostlivosť o repatriantov a o udržovanie kontaktov so Slovákmi z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska.
Dom Matice slovenskej - zaober

Vlastivedné múzeum

Vlastivedné múzeum

Dátum: 8. 12. 2011

Vlastivedné múzeum v Galante-MÚZEUM ROKA 2014 vzniklo v roku 1969.
Svojim poslaním a činnosťou sa usiluje o zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty.

GOS

Galantské osvetové stredisko

Dátum: 8. 12. 2011

Zabezpečuje organizovanie podujatí v jednotlivých odboroch kultúrno-výchovnej činnosti, ochranu a sprístupňovanie hodnôt ľudovej kultúry, poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín, informačnú, vzdelávaciu a záujmovo-umeleckú činnosť.

Galanta_renesancny_kastiel_

Renesančný kaštieľ

Dátum: 8. 12. 2011

Renesančný kaštieľ patril najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterházyovcom. Bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, pred rokom 1609.
Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený dňa 17.4.1992.
Slúži hlavne na výstavnú činnosť, ale nachádza sa tu aj obradná sieň.

tb-msks

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

Dátum: 8. 12. 2011

MsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých.

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku 1

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku

Dátum: 30. 11. 2011

Severné krídlo neogotického kaštieľa v mestskom parku - slúži hlavne na organizovanie výstav a kultúrno-spoločenských podujatí. Na poschodí sa nachádzajú dve pamätné izby. Izba svetoznámeho skladateľa Zoltána Kodálya a izba speváka Karola Duchoňa rodáka z Galanty.

knižnica

Galantská knižnica

Dátum: 8. 12. 2003

Galantská knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a pre mesto Galanta mestskej knižnice.
Zameranie činnosti: zabezpečovanie metodickej, štatistickej a bibliografickej činnosti v rámci celého okresu.

Môže vás zaujímať viac