Obsah

Galandia, spol. s r.o.

Typ: ostatné
galandiaSpoločnosť Galandia bola založená 20.4.2007
Orgány spoločnosti:
Konateľ: Zoltán Szelle
Valné zhromaždenie: Mesto Galanta - zakladateľ a jediný spoločník
Dozorná rada: Bc. Vladimír Danko, Ing. Štefan Marczibányi, Ing. Juraj Srnka, PhD.

Mesto Galanta v roku 2005 v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby na základe kladného vyhodnotenia podaného projektu riadiacim orgánom /Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Ministerstvo hospodárstva SR) získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 130 miliónov Sk na realizáciu projektu „ Výstavby termálneho kúpaliska s celoročnou prevádzkou“. Celkové náklady na tento projekt dosiahli hodnotu 238 miliónov SK, pričom rozdiel bol finančne krytý z rozpočtu mesta. Centrum je vybavené nerezovými bazénami doplnené o  rôzne atrakcie na podporu relaxačných účinkov ako napr. masážne trysky, zátylkové sprchy, vzduchové lavice, perličkový kúpeľ, veľmi obľúbený je vodný vír. Keďže sme vsadili  na kvalitu všetky bazény sú nerezové, do ktorých je napúšťaná pitná voda, ktorá je zohrievaná na rôznu teplotu pomocou zdroja odpadovej geotermálnej vody  z geotermálnych vrtov, z ktorej sa teplo odoberá  a využíva  na ohrev. Projekt bol doplnený nadrámec aj o 25 metrový plavecký  bazén a vonkajšie bufetové jednotky.Za zmienku určite stoja  aj tri tobogány, z toho dva zaústené do výplavového bazéna  prepojeného s vnútorným priestorom bazénovej haly a tretieho tobogánu nasmerovaného do vnútorného dojazdového bazénu počas celoročnej prevádzky. Teplota vody sa pohybuje v jednotlivých bazénoch v rozpätí od 26  do 38 stupňov Celzia. Prevádzkovanie letnej a celoročnej prevádzky umožní využiť v globále služby cca 2400 návštevníkom denne. Od roku 2010 je v prevádzke aj relaxačný a saunový svet.

 V súčasnej dobe celkový areál Termál centra Galandia  sa nachádza na ploche 2,5 ha a priamo naväzuje na už existujúce plochy športu a rekreácie mesta Galanta (Dom športu, Športovú halu, Tenisový areál), veľký areál futbalového oddielu TJ Slovan Galanta, čím vytvára možnosti komplexnejšieho vyžitia v rámci pobytu.

Galandia bola slávnostne uvedená do prevádzky v letnej sezóne 2007.  Viac informácií o tomto relaxačnom centre nájdete na stránke www.galandia.sk  .


Prílohy

Vytvorené: 16. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2022 10:27
Autor: Ing. Roman Miklošík