Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Územný plán mesta Galanta

UPN

Základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využíva

Územný plán mesta Galanta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Galante na 3 zasadnutí dňa 28.4.2011 uznesením č. 32/Z-2011. Jeho záväzná časť je vyhlásená vo VZN č. 1/2011.

Mesto Galanta, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečil vypracovanie a schválenie ÚPD  ZMENA č. 7/2021 Územného plánu obce – mesta Galanta.

Zmeny a doplnky č. 7/2021 Územného plánu obce – mesta Galanta boli schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 12.08.2021 uznesením č. 434/Z-2021 a ich záväzné časti boli vyhlásené VZN č.  20/2021 zo dňa 12.08.2021. 

Územný plán mesta Galanta zahŕňa funkčné využitie pozemkov v rámci intravilánu aj extravilánu a taktiež je navrhnutý aj výhľad funkčného využitia, ako ďalší predpoklad rozvoja v oblastiach kam by mesto chcelo smerovať. Pre občanov poskytujeme územnoplánovacie informácie, ktoré sú určené k tomu, aby každý z nás vedel čo môže a nemôže stavať v danej lokalite alebo na pozemku.

Prílohy

galantaUPN_2011-05_cistopis_exp.2011.05.30

galantaUPN_2011-05_cistopis_exp.2011.05.30.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 84,09 MB

galantaUPN_zmeny_doplnky_c1

galantaUPN_zmeny_doplnky_c1.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 3,21 MB

ZaD-UPN-Galanta_2-2012

ZaD-UPN-Galanta_2-2012.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10 MB

ZaD_c_3_UPN_GA

ZaD_c_3_UPN_GA.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 10,32 MB

ZaD 4_2014 UPN GALANTA - CISTOPIS_1_0

ZaD 4_2014 UPN GALANTA - CISTOPIS_1_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,63 MB

ZaD č.5 UPN GALANTA - mapa

ZaD č.5 UPN GALANTA - mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,52 MB

ZaD č.5 ÚPN Galanta- text

ZaD č.5 ÚPN Galanta- text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,66 MB

ZaD č.6 UPN Galanta

ZaD č.6 UPN Galanta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,42 MB

TEXTOVÁ + GRAFICKÁ ČASŤ ZaD. č. 6 ÚPN GA

TEXTOVÁ + GRAFICKÁ ČASŤ ZaD. č. 6 ÚPN GA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,96 MB

VZN č.202021. doc

VZN č.202021. doc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,64 kB

ZaD. 7 UPN záväzná časť

ZaD. 7 UPN záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,77 kB

ZaD. č. 7 UPN GALANTA - TEXTOVÁ ČASŤ

ZaD. č. 7 UPN GALANTA - TEXTOVÁ ČASŤ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,55 kB

ZaD č.7 - grafická časť

ZaD č.7 - graficka cast .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,91 MB
Dátum vloženia: 6. 4. 2022 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2022 13:07
Autor: Slavomír Javor

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac