Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Hába Miloš, Ing.Referát investícií a dopravy - referent

Telefón: +421317884377

E-mail: milos.haba@galanta.sk

Chomča Ervin, MUDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen

Mobil: +421903965554

E-mail: chomcaervin@azet.sk

Iványi Adrián, Mgr.Komisia legislatívno právna - Člen
Jakoda Rátz Katalin, Bc.Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen

Mobil: 0907782975

E-mail: vanya.katalin@gmail.com

Javor SlavomírReferát investícií a dopravy - Úsek dopravy

Telefón: +421317884371

E-mail: slavomir.javor@galanta.sk

Jurkemíková Barbora, Mgr.Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO

Telefón: +421317884358

E-mail: barbora.jurkemikova@galanta.sk

Karovičová VeronikaOddelenie komunálnych služieb a životného prostredia - Referent

Telefón: +421317884378

E-mail: veronika.karovicova@galanta.sk

Katonová Beáta, Ing.Oddelenie finančné a majetkové - vedúca oddelenia

Telefón: +421317884350

E-mail: beata.katonova@galanta.sk

Kluchová Katarína, Mgr.Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Dane právnické osoby
Oddelenie finančné a majetkové - dane - právnické osoby

Telefón: +421317884353

E-mail: katarina.kluchova@galanta.sk

Kolek Ján, Mgr.Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - člen

Stránka