Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Molnár GabrielKomisia finančná a správy majetku - Člen
Molnáriová Adriana, Mgr.Mesto Galanta - Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante)
Referát sociálnych služieb - Vedúca referátu sociálnych služieb

Telefón: +421317884340

E-mail: adriana.molnariova@galanta.sk

Morovičová Zuzana, Mgr.Mesto Galanta - Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Vedúca oddelenia

Telefón: +421317884330

E-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk

Ostradecká ZuzanaMesto Galanta - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia
Oddelenie finančné a majetkové - Fakturácia

Telefón: +421317884352

E-mail: zuzana.ostradecka@galanta.sk

Pallya Gábor, MVDr.Mesto Galanta - Hlavný kontrolór
Útvar hlavného kontrolóra - Hlavný kontrolór

Telefón: +421317884306

E-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Pappová HelenaMesto Galanta - Pokladňa
Oddelenie finančné a majetkové - Pokladňa

Telefón: +421317884334

E-mail: helena.pappova@galanta.sk

Paška PeterMestské zastupiteľstvo - Primátor
Mesto Galanta - Primátor
Sekretariát - Primátor

Telefón: +421317884310

E-mail: primator@galanta.sk

Piláriková Anna, PaedDr.Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Pinterová Edita, Mgr.Mesto Galanta - Vedúca oddelenia stavebného poriadku
Oddelenie stavebného poriadku - Vedúca oddelenia

Telefón: +421317884383

E-mail: edita.pinterova@galanta.sk

Pivková KlaudiaMesto Galanta - Sekretariát
Sekretariát - Sekretariát

Telefón: +421317884311

E-mail: klaudia.pivkova@galanta.sk

Stránka