Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Ostradecká ZuzanaMesto Galanta - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia
Oddelenie finančné a majetkové - Fakturácia

Telefón: +421317884352

E-mail: zuzana.ostradecka@galanta.sk

Pallya Gábor, MVDr.Mesto Galanta - Hlavný kontrolór
Útvar hlavného kontrolóra - Hlavný kontrolór

Telefón: +421317884306

E-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Pappová HelenaMesto Galanta - Pokladňa
Oddelenie finančné a majetkové - Pokladňa

Telefón: +421317884334

E-mail: helena.pappova@galanta.sk

Paška PeterMestské zastupiteľstvo - Primátor
Mesto Galanta - Primátor
Sekretariát - Primátor

Telefón: +421317884310

E-mail: primator@galanta.sk

Piláriková Anna, PaedDr.Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Pinterová Edita, Mgr.Mesto Galanta - Vedúca oddelenia stavebného poriadku
Oddelenie stavebného poriadku - Vedúca oddelenia

Telefón: +421317884383

E-mail: edita.pinterova@galanta.sk

Pivková KlaudiaMesto Galanta - Sekretariát
Sekretariát - Sekretariát

Telefón: +421317884311

E-mail: klaudia.pivkova@galanta.sk

Poláková EvaMesto Galanta - Školstvo a kultúra
Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení

Telefón: +421317884362

E-mail: eva.polakova@galanta.sk

Popluhár Augustín, Ing.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Predseda

Mobil: 0905868220

E-mail: apopluhar@gmail.com

Pozsonyi Anita, Ing., LénártOddelenie finančné a majetkové - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Telefón: +421317884351

E-mail: anita.pozsonyi_lenart@galanta.sk

Stránka