Obsah

Mgr. Katarína Kluchová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Dane právnické osoby

Oddelenie finančné a majetkové - dane - právnické osoby