Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Drozd Tibor, Ing.Mesto Galanta - Školstvo a šport
Oddelenie spoločenských služieb - Športový referent

Telefón: +421317884361

E-mail: tibor.drozd@galanta.sk

Eliáš PeterMesto Galanta - Útvar ochrany a bezpečnosti
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Referent CO

Telefón: +421317884335

E-mail: peter.elias@galanta.sk

Fehér Zsolt, PaedDr.Komisia školstva - člen komisie
Gál Jozef, Mgr.Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen

Mobil: 0902162699

E-mail: gal.jozef@zoznam.sk

Galambos ZsoltReferát Spoločný stavebný úrad - referent

Telefón: +4210317884380

E-mail: zsolt.galambos@galanta.sk

Gálová Júlia, Mgr.Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Gauliederová ZuzanaMestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - člen
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - člen

Mobil: +421903462248

E-mail: zuzana.gauliederova@gmail.com

Gešková Lívia, Mgr.Oddelenie spoločenských služieb - Vedúca oddelenia
Mesto Galanta - Vedúca oddelenia spoločenských služieb

Telefón: +421317884360

E-mail: livia.geskova@galanta.sk

Grell MiroslavMestská polícia Galanta - Náčelník mestskej polície v Galante

Telefón: 031/780 2074

E-mail: miroslav.grell@galanta.sk

Guspanová MartinaMesto Galanta - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia
Oddelenie finančné a majetkové - Učtáreň

Telefón: +421317884351

E-mail: martina.guspanova@galanta.sk

Stránka