Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Mgr. Lucia Galambosová

    Mgr. Lucia Galambosová Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia školstva - Komisia školstva

Mgr. Lívia Gešková

Vedúca oddelenia - Oddelenie spoločenských služieb
Vedúca oddelenia spoločenských služieb - Mesto Galanta

Miroslav Grell

Náčelník mestskej polície v Galante - Mestská polícia Galanta

Mgr. Monika Grellová

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Martina Guspanová

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia - Mesto Galanta
Učtáreň - Oddelenie finančné a majetkové

Ing. Mikuláš Horváth

    Ing. Mikuláš Horváth Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Zobrazené 21-30 z 105

Môže vás zaujímať viac