Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Ing. Mária Czakó

úsek investičnej výstavby a územného plánovania - Mesto Galanta
Investičná výstavba - Referát investícií a dopravy

PaedDr. Peter Černý, PhD.

    PaedDr. Peter Černý, PhD. Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie školstva - Komisia školstva
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Alexander Elek

Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Zobrazené 11-20 z 103

Môže vás zaujímať viac