Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Bottka Juraj, Mgr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Člen
Komisia školstva - Člen

Mobil: +421903274140

E-mail: juraj.bottka@gmail.com

Brincková Korená Adela, Mgr.Komisia legislatívno právna - Člen
Brizlák RóbertKomisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Brizláková VeronikaMestská polícia Galanta - Samostatný referent

Telefón: 031/780 2074

E-mail: veronika.brizlakova@galanta.sk

Csepreghyová MargitaMesto Galanta - Útvar organizačný - pokladňa
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - pokladňa

Telefón: +421317884334

E-mail: margita.csepreghyova@galanta.sk

Csomós Benkovics Silvia, Mgr.Komisia školstva - Člen
Czakó Mária, Ing.Mesto Galanta - úsek investičnej výstavby a územného plánovania
Referát investícií a dopravy - Investičná výstavba

Telefón: +421317884315

E-mail: maria.czako@galanta.sk

Černý Peter, PaedDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Člen
Komisia školstva - Predseda

Mobil: +421910864562

E-mail: peter.cerny62@gmail.com

Danko Vladimír, Bc.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen

Mobil: +421948516104

E-mail: danko.v@zoznam.sk

Deáková AlenaMesto Galanta - Útvar organizačný
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Overovanie listín

Telefón: +421317884332

E-mail: alena.deakova@galanta.sk

Stránka