Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Pócsová Svetlana, Mgr.Mesto Galanta - Školstvo a šport
Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení

Telefón: +421317884361

E-mail: svetlana.pocsova@galanta.sk

Poláková EvaMesto Galanta - Školstvo a kultúra
Oddelenie spoločenských služieb - Správa škol. Zariadení

Telefón: +421317884362

E-mail: eva.polakova@galanta.sk

Popluhár Augustín, Ing.Komisia sociálno zdravotná a bytová - Predseda
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen

Mobil: +421905868220

E-mail: apopluhar@gmail.com

Psota FridrichMestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen

Mobil: +421905521185

E-mail: fridrich.psota@gmail.com

Psota Miroslav, Mgr.Mesto Galanta - Viceprimátor
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Člen
Komisia legislatívno právna - Predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu - Predseda

Mobil: +421905657499

E-mail: miroslav.psota59@gmail.com

Psotová EvaMesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Dane bytové a domové
Oddelenie finančné a majetkové - dane - bytové / domové

Telefón: +421317884354

E-mail: eva.psotova@galanta.sk

Rajjová DanielaMesto Galanta - Referent útvaru hlavného kontrolóra
Útvar hlavného kontrolóra - Referent útvaru hlavného kontrolora

Telefón: +421317884307

E-mail: daniela.rajjova@galanta.sk

Rusnák Cyprián, Ing.Mesto Galanta - Projektový manažér - príprava projektov a čerpanie eurofondov
Projektvý manažér - Projektový manažér

Telefón: +421317884326

E-mail: cyprian.rusnak@galanta.sk

Slahučka Miroslav, Ing. arch.Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Sláviková Andrea, Mgr.Mesto Galanta - Referent cestovného ruchu, obchod a služby
Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia - Cestovný ruch

Telefón: +421317884378

E-mail: andrea.slavikova@galanta.sk

Stránka