Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Werškov MarekMesto Galanta - Referát prvého kontaktu a správa registratúry
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Ref. prvého kont. a správa registratúry

Telefón: +421317884301

E-mail: marek.werskov@galanta.sk

Závodský PeterMestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Predseda

Mobil: 0911715595

E-mail: peter.zavodsky@gmail.com

Zeleňák Milan, Ing.Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen
Zelinka Peter, JUDr.Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia finančná a správy majetku - Člen
Komisia legislatívno právna - Člen

Mobil: 0944646876

E-mail: peto.zelinka@gmail.com

Zuzáková Eleonóra, JUDr.Komisia legislatívno právna - Člen

Telefón: 0908639397

E-mail: akrozu@stonline.sk

Stránka