Obsah

Zuzana Ostradecká


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Oddelenie finančné a majetkové - Fakturácia