Obsah

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Hlavný kontrolór

Útvar hlavného kontrolóra - Hlavný kontrolór