Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k výstavbe, údržbe, využívaniu a správe mestských športových zariadení
 • k usporiadaniu mestských športových podujatí
 • ku koncepcii rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitia voľného času
 • k spolupráci s občianskymi združeniami a inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
 • k utváraniu podmienok pre rozvoj športu pre všetkých, podpory organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí
 • k žiadostiam a návrhom na poskytnutie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v oblasti telesnej kultúry, prevádzky športových zariadení, záujmovej športovej činnosti
 • k návrhom na ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov v oblasti telesnej kultúry a športu

Osoby

Mgr. Juraj Bottka

  Mgr. Juraj Bottka
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy

Peter Tomič

  Peter Tomič
Člen komisie

Mgr. Jozef Gál

  Mgr. Jozef Gál
Člen komisie

Roman Kollárik

Člen komisie

Môže vás zaujímať viac