Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Galantaterm, spol. s r.o.

Fotografia sídla spoločnosti Galantaterm

Galantaterm, spol. s r.o., Galanta je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá bola založená za účelom využívania geotermálnej energie na vykurovanie bytov a výrobu teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť bola založená dňa 4.8.1995 a je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.1412/T.
Konateľom spoločnosti je Ing.Miklós Kocskovics
Jej zakladateľmi boli Mesto Galanta, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) Helsinki , Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavík a Slovgeoterm, a.s. Bratislava. Súčasnými spoločníkmi (po odpredaji obchodného podielu spoločnosti NEFCO Helsinki Mestu Galanta) sú Mesto Galanta ( 77,5%), Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavík a Slovgeoterm, a.s. Bratislava.

Dozorná rada: PhDr. Marta Vajdová - predseda, Ing.Oto Halás, Ing. Roland Karkó, Dr.Einar Gunnlaugsson.

Základný kapitál spoločnosti je 3 319 659 EUR (100 008 000 Sk) (Identifikačné číslo: 34 125 566, DIČ: SK 2020371276)

Predmetom jej činnosti je využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely ako i výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.  Zdrojom energie sú dva geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3, hĺbka ktorých je 2101 a 2102 m a z ktorých sa čerpá geotermálna voda o teplote 78 a 77°C na ústí vrtu. Ich voda je vysoko mineralizovaná prírodná voda hydrogénuhličitanovo-síranová, sodná sulfánová so zvýšeným obsahom fluóru a kyseliny kremičitej.  Táto geotermálna voda sa využíva na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody nepriamo, nakoľko vplyvom fyzikálno-chemických vlastností vo zvýšenej miere vytvára inkrustáciu a koróziu rozvodného potrubia. Používa sa teda ako primárne teplonosné médium cez výmenníky tepla, kde odovzdáva svoju tepelnú energiu sekundárnej vode, i.e. upravenej vode prúdiacej vo vykurovacom systéme. Jej tepelná energia sa využíva kaskádovite t.j. prechádza kaskádovito radenými výmenníkmi tepla za účelom dosiahnutia jej maximálneho vychladenia pri minimálnom odbere. Geotermálny systém je riadený počítačom, ktorý zaznamenáva všetky dôležité parametre zdroja ako napr. prietok, teplota vody, tlak. Galantský geotermálny systém je otvorený, využitá geotermálna voda sa vypúšťa do recipientu, ktorým je rieka Váh.  

Prílohy

1. ÚZ 2020

1. ÚZ 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,77 kB

2. Poznámky k ÚZ 2020

2. Poznámky k ÚZ 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,37 kB

3. Audítorská správa za rok 2020

3. Audítorská správa za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,73 kB

4. Výročná správa 2020

4. Výročná správa 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,38 kB

5. Environmentálna správa za rok 2020

5. Environmentálna správa za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 647,29 kB

1. Účtovná závierka za rok 2019

1. Účtovná závierka za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,04 kB

2. Poznámky k ÚZ 2019

2. Poznámky k ÚZ 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,91 kB

3. Auditorská správa za rok 2019

3. Auditorská správa za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 663,5 kB

4. Výročná správa za rok 2019

4. Výročná správa za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,09 kB

5. Environmentálna správa za rok 2019

5. Environmentálna správa za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,71 kB

1. Účtovná závierka za rok 2018

1. Účtovná závierka za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,96 kB

2. Poznámky k ÚZ 2018

2. Poznámky k ÚZ 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 687,73 kB

3. Výročná správa za rok 2018

3. Výročná správa za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,94 kB

4. Audítorská správa za rok 2018

4. Audítorská správa za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,26 kB

5. Environmentálna správa za rok 2018

5. Environmentálna správa za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,14 kB

Environmentálna správa za rok 2017

Environmentálna správa za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 578,8 kB

Výročná správa 2017

Výročná_správa_Galantaterm_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB

Environmentálna správa 2016

Environmentalna_sprava_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 910,3 kB

Výročná správa 2016

Vyrocna_sprava_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,78 kB

Environmental_Report_2015_SK.pdf

Environmental_Report_2015_SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 840,3 kB

Výročná správa za rok 2015 Galantaterm.pdf

Annual_Report_Galantaterm_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,15 kB

Výročná správa za rok 2014-Galantaterm.pdf

Výročná správa 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,91 kB

Environmentálna správa za rok 2014.pdf

Environmentálna správa za rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,13 kB

Výročná správa za rok 2013-Galantaterm.pdf

Výročná správa 2013-bez Poznámok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,36 kB

Environmentálna správa za rok 2013.pdf

Environmentálna správa za rok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,03 kB

Výročná správa za rok 2012 - Galantaterm.pdf

Výročná správa Galantaterm 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,87 kB

Výročná správa za rok 2011 - Galantaterm.pdf

Výročná správa za rok 2011 - Galantaterm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,88 MB
Dátum vloženia: 16. 1. 2017 9:12
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 19:27
Autor: Ing. Roman Miklošík

Môže vás zaujímať viac