Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Prečo separovať odpad ?

Prečo separovať odpad ? 1

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Od skládkovania k separácii a zhodnocovaniu odpadov Každý človek vyprodukuje približne 230 kg odpadu ročne a to hovoríme iba o odpade v domácnostiach. Približne tretinu komunálneho odpadu tvorí bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame na skládku nie nebezpečných odpadov alebo v tom horšom prípade spaľujeme, prípadne vytvárame nedovolené skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú naše súkromie. Prečo?
Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých hnojív. Správnym spôsobom ako zužitkovať biologicky rozložiteľné odpady je kompostovanie.
Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky. Tak ako podstatnú časť Slovenska, aj naše mesto trápia problémy zneškodňovania komunálneho odpadu. Odpady vznikajú prakticky pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto stáva rovnako dôležitým problémom, ako zabezpečenie základných životných potrieb. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí na skládke a pritom je možné podstatnú časť odpadu zhodnotiť ako druhotnú surovinu a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie. Ak chceme niektoré odpady využiť ako surovinu, nesmieme ich miešať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu môžete urobiť Vy – občania.

Na území mesta Galanta prostredníctvom TsMG separujeme papier, plasty, kovy, sklo a bioodpad zo záhrad.

Zoznam odpadu, ktorý je možné bezplatne odovzdať do zberného dvora, je uvedený v prílohe.


Prevádzkové hodiny zberného dvora TsMG:
V stránkové dni utorok, štvrtok 13,00-18,00 hod., sobota 8,00 – 12,00 hod. (v termíne od 1.7. do 31.10. bežného roka je zberný dvor otvorený od 8:00 hod. do 14:00 hod.)
Adresa : ul. Kpt. Nálepku 1494/39, 924 01 Galanta,
Bližšie informácie na tel.č. TsMG 031/780 24 27.

Prílohy

Zoznam odpadov , ktoré je možné odovzdať na zbernom dvore TsMG.pdf

Zoznam odpadov , ktoré je možné odovzdať na zbernom dvore TsMG_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,08 kB
Dátum vloženia: 30. 6. 2016 11:58
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2017 3:53
Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Môže vás zaujímať viac