Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Domové a záhradné kompostovanie.

Domové a záhradné kompostovanie. 1

Kompostovanie predstavuje spôsob ako predchádzať vzniku odpadu, alebo inými slovami povedané, predstavuje spôsob ako obmedziť tvorbu odpadu. Výsledkom domového a záhradného kompostovania je „domáci“ kompost, ktorý v prípade ak je aplikovaný na vlastný pozemok a nie je predmetom predaja, nepodlieha ani povinnosti registrácie v zmysle zákona NR SR č.136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona NR SR č. 555/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Kompostovanie je v prírode najbližší spôsob, ako naložiť s organickými zbytkami. Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na živiny. Pôde tak vrátime to, čo sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali.

Ušetríme tak miesto na skládke, lebo bioodpad tvorí veľkú časť komunálneho odpadu, až 30 - 45 %, ušetríme tiež poplatky za odvoz odpadu. Ako sa kompostuje? Na prípravu kompostu sa používajú rozličné rastlinné zvyšky vrátane drevnej hmoty, ktoré zmiešavame s pôdou v pomere 5:1. Pôda obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré podporujú rozklad organickej hmoty a jej premenu na humus. Ideálnym doplnkom kompostu je maštaľný hnoj a rašelina, ktorá v komposte udržiava potrebnú vlhkosť. Kompost zakladáme na zatienenom mieste, v období sucha ho pravidelne zavlažujeme vodou. Po založení kompostu vnútri rýchlo stúpa teplota, ideálna je 35-40 stupňov Celzia, pri ktorej sa vytvára najviac humusu. Povrch kompostu pokrývame pokosenou trávou alebo iným rastlinným materiálom. Optimálne rozmery pre udržiavanie kompostu sú šírka do 2m a výška asi 1m. Dĺžka môže byť ľubovoľná. Aspoň 1krát do roka kompost prehadzujeme, aby sme ho prevzdušnili a premiešali. Tým urýchlime jeho dozrievanie.

 

Materiál vhodný na kompostovanie:

 • zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny
 • zvyšky jedál
 • potraviny
 • čaj, kávový výluh
 • potravinami znečistený papier
 • kvety
 • pokosená tráva
 • konáre, lístie
 • zhnité ovocie
 • vypletá burina
 • zemina
 • popol z dreva
 • hobliny
 • drevené piliny
 • hnoj a trus
 • vlasy, perie
 • papierové obrúsky a servítky

 

Materiál nevhodný na kompostovanie:

 • kovy
 • plasty
 • sklo
 • textil
 • papier
 • farby
 • staré lieky
 • staré oleje
 • batérie
 • chemické prostriedky
 • prach zo smetí a vysávania
 • časti rastlín napadnuté chorobami
 • kosti a mäso
 • mliečne výrobky
Dátum vloženia: 14. 12. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2017 3:53

Môže vás zaujímať viac