Navigácia

Obsah

Obnovený barokový stĺp Panny Márie v Hodoch

Typ: ostatné
Barokový stĺp pred reštaurovaním na svojom pôvodnom mieste.V rokoch 2002 - 2004 sa uskutočnilo náročné reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Stĺpu Panny Márie v Hodoch.

Obnova tejto pamiatky, ktorá dokumentuje časť histórie nášho regiónu sa uskutočnila vďaka finančným prostriedkom z mestského rozpočtu.

Táto vzácna baroková pamiatka bola v 18.storočí postavená v poli za obcou Hody pri ceste na Veľkú Maču. Pre stĺp sa zaužíval miestny názov „Trojička“.

Na svojom pôvodnom mieste bol stĺp vystavený neustálemu vandalskému ničeniu, takže tri sochy svätcov umiestnené pri päte obelisku sa zachovali len v torzálnom stave. Vzhľadom na veľký objem finančných prostriedkov, ktoré bolo nutné do celkovej obnovy investovať sa rozhodlo o jeho premiestnení na vhodnejšie miesto - do intravilánu Hodov. Týmto premiestnením sa predíde jeho ničeniu a zároveň sa uskutoční jeho prezentácia pre obyvateľov a návštevníkov Hodov.

Pred samotným reštaurovaním sa uskutočnilo zameranie stĺpa a realizoval sa reštaurátorský prieskum. Reštaurovanie prebiehalo v troch etapách počas troch rokov. Etapizácia prác bola nutná z hľadiska technologických náväzností jednotlivých prác ako aj z hľadiska finančnej náročnosti realizovaných prác.

V prvej etape bol stĺp demontovaný a prevezený do ateliéru reštaurátora. Hmota kameňa sa očistila a odstránili sa nevhodné doplnky. Premiestnenie stĺpa do centra Hodov sa uskutočnilo na novovytvorený základ, na ktorý boli uložené tri stupne schodov. Samotné telo stĺpa sa osadilo na tento podklad, čím sa zvýraznila jeho pôvodná architektonická kompozícia keďže na pôvodnom mieste bol len jeden schodiskový stupeň.

Druhá etapa prác pozostávala z reštaurovania a osadenia obelisku, ktorý je najmonumentálnejšou časťou stĺpa. Tri strany volútového podstavca na ktorom je osadený obelisk sú vyplnené reštaurovaným reliéfom sv.Rozálie a kópiami pôvodných nápisových tabuliek. Tabuľka na ľavej strane bola vyhotovená z pieskovca a bola osadená pri prvej renovácii stĺpa v roku 1818. Na tejto tabuľke sa dochoval aj rok v ktorom bol stĺp postavený – 1747. Nápisy na tabulke:

RENOVATA
MDCCCCXVIII
POSITA
MDCCXLVII

Tretou etapou prác bolo reštaurovanie vrcholovej plastiky. Na obelisku na najvyššom bode stĺpa je plastika Panny Márie s malým Ježiškom na rukách. Plastika Panny Márie bola silne narušená degradáciou hmoty kameňa vplyvom poveternostných podmienok, čím sa stratila pôvodná jemná modelácia a tvary plastiky. Reštaurovaním sa prinavrátila do predpokladanej pôvodnej podoby.

Plastiky umiestnené pôvodne na nárožiach podstavca sú veľmi zničené a preto ich určenie v tomto štádiu je veľmi náročné. Zo zachovaných fragmentov je takmer nemožná ich rekonštrukcia a preto budú vyhotovené rekonštrukčné kópie troch plastík a následne osadené na telo stĺpa. Táto etapa obnovy stĺpa bude záverečnou úlohou celkovej obnovy.

Uskutočnené reštaurátorské práce na Stĺpe Panny Márie v Hodoch zabezpečia ďalšie pretrvanie pamiatky a jej esteticko-výtvarné pôsobenie v našom regióne. Pamiatka bola doposiaľ nedocenená a vzhľadom na objektívne okolnosti (degradácia cesty vedľa ktorej bola osadená) sa ocitla mimo komunikatívnej oblasti. Premiestnením do centra Hodov bola pozdvihnutá z tejto neatraktívnej oblasti a stala sa významným esteticko-výtvarným prvkom intravilánu Hodov.

Reštaurátorské práce previedol Mgr.art.František Šmigrovský

Juraj Pekarovič


Vytvorené: 6. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Juraj Pekarovič