Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

21.09.2021 - 25.09.2021

plagát

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante pripravilo od 21.-25.09.2021 v rámci podujatia DEKD zaujímavé programy pre školákov, mladých, dospelých aj seniorov, na ktoré Vás srdečne pozývajú. Programy sú bezplatné. Bližšie info v prílohe. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

18.06.2021 - 24.09.2021

Hudobné piatky 1

Hudobné piatky

Mesto Galanta a MsKS v Galante Vás po roku opäť pozývajú na Hudobné piatky, ktoré sa uskutočnia na nádvorí Neogotického kaštieľa.

Detail

Úradná tabuľa

13.09.2021 - 29.09.2021

Zámer predaja majetku mesta

Detail

09.09.2021 - 30.09.2021

Výberové konanie _DD PATRIA

Detail

Integrovaný dopravný systém

Parkovanie

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Koronavírus

COVID 19

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1080, kú: Galanta

Dňa 09.09.2021 požiadal Juraj Száraz, bytom Vodárenská 328/3, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks Smrek (Picea), ktorý rastie na pozemku parc.č.1080, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Vodárenská), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.366/3, kú: Galanta

Dňa 08.09.2021 podal Milan Kollár, bytom Ružová 188/52, 924 01 Galanta, žiadosť o výrub dreviny 1 ks Čerešňa vtáčia, rastúcej na pozemku parc.č.366/3, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve mesta Galanta.

Detail

Jesenný zber objemných odpadov z domácností 1

Jesenný zber objemných odpadov z domácností

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 21.septembra - 28.októbra 2021 bude prebiehať jesenný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, kde bude v presne určený deň a čas pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe.

Detail

evt_image.php?img=6739&box=2&width=1&height=1

Majiteľom dlhodobo stojacich vozidiel hrozia poplatky vo výške stoviek eur

Okrem odťahu hrozí majiteľom dlhodobo stojacich vozidiel vysoký poplatok.

Detail

Plánová technická odstávka web stránky mesta

Plánová technická odstávka web stránky mesta

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií