Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

24.04.2019 - 28.04.2019

GALANTSKÁ KOTVA

GALANTSKÁ KOTVA

Modelársky klub "DELFÍN" Galanta vás srdečne pozýva na súťažné stretnutie lodných modelárov spojenou so statickou ukážkou rôznych modelov v priestoroch Chiringuito Garden Galanta na Puškinovej ulici v sobotu 27.4.2019 od 10,00 - 14,00 hod.

Detail

30.04.2019 - 01.05.2019

plagat sk

Majáles 2019

Srdečne pozývame všetkých občanov na Majáles 2019 - kultúrne podujatie spojené so stavaním mája, bohatým kultúrnym programom a chutným občerstvením.

Detail

17.04.2019 - 05.05.2019

Do práce na bicykli 2019

Do práce na bicykli 2019

Mnohí z Vás ste sa už zaregistrovali aj tento rok do celoslovenskej súťaže, za čo Vám ďakujeme. Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zmyslom súťaže je vytvoriť 2-4 členné tímy jedného zamestnávateľa, /školy/, ktoré budú počas mesiaca máj dochádzať do práce, resp. školy na bicykli a tieto jazdy si budú zapisovať. Registrácia je možná na www.dopracenabicykli.eu. Čo však ešte neviete je fakt, že každý jeden prihlásený účastník – súťažiaci sa stáva v istom zmysle tvorcom dopravnej mapy nášho mesta, či už ako cyklista, chodec alebo používateľ MHD. Každý z prihlásených súťažiacich totiž svojou evidenciou trasy dochádzania do práce, prispeje k tomu, že bude možné vytvoriť presnú štatistiku najvyužívanejších komunikácií v meste. Čo Vám v Galante chýba? Ak máte návrh, sem s ním. Pomôžte, napíšte. Tento návrh sa samozrejme týka aj Vás, zamestnancov a študentov škôl. Ak máte záujem o premietanie, prednášku alebo inú akciu, prosím ozvite sa. Registrácia tímov je možná do 5.5.2019 na www.dopracenabicykli.eu. Stránka funguje aj v maďarskom a anglickom jazyku. V každom tíme môže byť registrovaný 1 chodec. Ak máte ďalšie otázky, návrhy, neváhajte a kontaktujte koordinátora za Galantu na tel.: 0905249290, email: tibor.drozd@galanta.sk.

Detail

13.02.2019 - 11.05.2019

plagát slov

Výstava "Čaro muziky"

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na výstavu ľudových nástrojov zo zbierky Kornela Duffeka pod názvom "Čaro muziky". Výstavu si môžete pozrieť do 11. mája 2019 vo Vlastivednom múzeu. Bližšie informácie v prílohe.

Detail

Parkovanie v meste

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Certifikát otvorená politika

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

24.04.2019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Detail

24.04.2019

Odstávka pitnej vody v Galante, ul. Krásna

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody.

Detail

23.04.2019

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín.

Detail

23.04.2019

Ponúkame voľné pracovné miesto "metodika školstva"

Hľadáme zamestnanca na plný pracovný úväzok "metodika školstva"

Detail

23.04.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy na nasledujúcich školách: MŠ, Nová doba MŠ s VJM - Óvoda, Nová doba MŠ, Clementisove sady MŠ, Sídl. SNP ZŠ, Sídl. SNP ZŠ, Štefánikova CVČ - SPEKTRUM

Detail

23.04.2019

Rodinná sobota v múzeu - Kreatívne v múzeu

V sobotu 13.04.2019, týždeň pred Veľkou nocou malo Vlastivedné múzeum v Galante nezvyčajne veľa návštevníkov. Dôvodom boli už tradičné veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa usporadúvajú od roku 2010 pod názvom Rodinná sobota.

Detail

17.04.2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2017/2018

Detail