Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

07.02.2019 - 15.03.2019

Galantská paleta

Galantská paleta 2019

Galantské osvetové stredisko Vás pozýva na výstavu výtvarných diel pod názvom "Galantská paleta", ktorá sa koná v dňoch 7.2.-15.3.2019 v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Na výstave sa prezentuje 29 neprofesionálnych umelcov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.

Detail

14.01.2019 - 28.02.2019

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko 1

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Žihadielko je spať! Hlasujte denne na www.zihadielko.sk , aby sme získali nové ihrisko pre naše mesto. Viac na www.zihadielko.sk

Detail

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

19.02.2019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 25022019

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 25022019

Detail

18.02.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.6172/1, kú:Galanta

Dňa 15.02.2019 požiadala Eva Vašáková, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Orech - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č.6172/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Javorinka), z dôvodu vyschnutia stromu.

Detail

14.02.2019

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov

Oznámenie o zápise občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov

Detail

14.02.2019

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Zaregistrovaní kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

Detail

13.02.2019

Upozornenie pre právnické osoby

Upozornenie pre právnické osoby, že rozhodnutia vydané správcom daní a poplatkov budú od r. 2019 doručované elektronicky.

Detail

11.02.2019

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu ...

Detail

11.02.2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v meste Galanta môže doručiť politická strana.

Detail