Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

08.07.2019 - 31.08.2019

plagát TAPI

TAPI pre Galantu 4.

Dom Matice slovenskej v Galante Vás pozýva na Medzinárodné umelecké sympózium pod názvom "TAPI pre Galantu 4.", ktorého slávnostné otvorenie sa uskutoční 8. júla 2019 od 10.00 hodiny na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante. Tvorivé sympózium pre verejnosť bude prebiehať od 09.07. do 19.07.2019 v čase od 9-tej do 12-tej hodiny. Výstava tapisérií vytvorených počas projektu TAPI potrvá od 26.7.2019 do 31.08.2019. Podrobnejšie informácie-viď plagáty. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

13.06.2019 - 30.07.2019

plagát

Pozvánka na vernisáž výstavy Salón 2019

Základná umelecká škola, Sídlisko SNP, Mesto Galanta a Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Salón 2019, ktorá sa bude konať dňa 13. júna 2019 o 17-tej hodine v Renesančnom kaštieli v Galante. Podujatie sa realizuje za finančnej podpory Mesta Galanta. Výstava potrvá do 30.08.2019.

Detail

Galantské trhy 2019

Parkovanie v meste

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Certifikát otvorená politika

Tvoríme kraj s TTSK

Galanta - Sereď

Okolo Slovenska

Oznamy

15.07.2019

Galantské trhy 2019

V dňoch 8. - 9. - 10. augusta 2019 sa uskutoční jubilejný XXXV. ročník Galantských trhov. Plagáty s podrobným rozpisom sprievodných podujatí nájdete v prílohe.

Detail

12.07.2019

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, CKN parc.č.1900/1, kú: Galanta

Dňa 10.07.2019 požiadal správca pozemku Stredná odborná škola obchodu a služieb, v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Anzelmou Bolovou, so sídlom Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc.č.1900/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, z dôvodu vyschnutia devín.

Detail

11.07.2019

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/4

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe.

Detail

10.07.2019

Odstávka pitnej vody v Galante

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude odstávka pitnej vody v Galante.

Detail

04.07.2019

Odstávka pitnej vody v Matúškove a Javorinke.

Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstávka pitnej vody v Matúškove a Javorinke.

Detail

02.07.2019

Obchodná verejná súťaž č. 2143/2019 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Primátor mesta Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante. Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 6. augusta 2019 do 13:00 hod. Bližšie podmienky nájdete v prílohe.

Detail

02.07.2019

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Detail