Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

15.05.2021 - 31.07.2021

Noc múzeí a galérií - výstava Podoby kovu

Noc múzeí a galérií - výstava Podoby kovu

Vlastivedné múzeum v Galante pripravuje na tohtoročné medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií otvorenie novej tematickej výstavy s názvom „Podoby kovu“, ktorá predstaví tematiku spracovávania a využívania rôznych druhov tejto suroviny od svojich počiatkov až po druhú polovicu 20. storočia.

Detail

Úradná tabuľa

Koronavírus

Parkovanie

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.198, kú: Nebojsa

Dňa 09.06.2021 požiadala Lýdia Hollósyová, bytom Železničiarska 1439/40, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks Smrek (Picea), ktorý rastie na pozemku parc.č.198, druh pozemku: zast. plocha, kú: Nebojsa, v zastavanom území obce Nebojsa, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa.

Detail

Certifikát Natur-Pack 1

Certifikát Natur-Pack

Mesto Galanta zabezpečilo zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky.

Detail

Obchodná verejná súťaž č_1745_2021_1.kolo

Obchodná verejná súťaž č_1745_2021_1.kolo

Detail

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie_30062021

Detail

OZNAM – asistované sčítanie obyvateľov

OZNAM_sčítanie obyvateľov končí 13.júna 2021

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií