Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

26.09.2020

Matúškovský beh

Organizačný štáb pozýva všetkých nadšencov behania na 3.ročník "Matúškovského behu", ktorý sa uskutoční dňa 26.9.2020 v obci Matúškovo. Organizátorom je Obec Matúškovo a Občianske združenie DAM Šport Matúškovo. Viac info v prílohe.

Detail

26.09.2020 - 30.09.2020

plagát

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečné pozývajú na septembrové podujatia, ktoré Vlastivedné múzeum pripravuje pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Počas posledného septembrového týždňa sa môžete tešiť na pestrý program určený pre všetky vekové kategórie. Vstup na podujatia je zdarma. Bližšie informácie o programe nájdete na web stránke múzea www.muzeumgalanta.sk

Detail

Parkovanie

Koronavírus

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

22.09.2020

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.4033, kú: Galanta

Dňa 18.09.2020 požiadal Tomáš Mészároš, bytom Krásna 1071/7, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny a to: 1 ks Smrek, rastúcej na pozemku parc.č.4033, druh pozemku ost. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Krásna), vo vlastníctve mesta Galanta.

Detail

22.09.2020

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.764, kú: Galanta

Dňa 17.09.2020 požiadal Tibor Ondreák, bytom Sládkovičova 290/3, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks Smrek, ktorá rastie na pozemku parc.č.764, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Sládkovičova 290/3), v spoluvlastníctve Tibora Ondreáka a Zuzany Ondreákovej, obaja bytom Sládkovičova 290/3, 924 01 Galanta.

Detail

22.09.2020

Jesenný zber veľkoobjemného odpadu

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta (TsMG) zabezpečia tohtoročný jesenný zber veľkoobjemného odpadu počas určených pracovných dní.

Detail

18.09.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 18.9.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 18.9.2020

Detail

18.09.2020

Koncepcia rozvoja športu v meste Galanta

Mestské zastupiteľstvo v Galante na svojom zasadnutí 11.06.2020 schválilo uznesením č. 278-Z/2020 KONCEPCIU ROZVOJA ŠPORTU V MESTE GALANTA NA ROKY 2020 - 2024.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií