Navigácia

Obsah

COVID 19

Udalosti a aktuality

Úradná tabuľa

Integrovaný dopravný systém

Parkovanie

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Koronavírus

COVID 19

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.899/14, kú: Galanta

Dňa 20.01.2022 požiadala Nemocnica s poliklinikou Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks Borovica hladká, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.899/14, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zast. území mesta Galanta (nemocničný areál), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

OZNAM pre verejnosť - režim na Mestskom úrade v Galante

v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Detail

Oznam

Oznámenie pre rodičov - prerušenie školského vyučovania v MŠ/ZŠ

Detail

Patria – Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru pracovníkov na pozície: zdravotná sestra a opatrovateľka

Patria – Domov dôchodcov v Galante príjme do pracovného pomeru pracovníkov na pozície: zdravotná sestra a opatrovateľka

Detail

Oznámenie o vstupe na pozemok_Distribučná SPP

Oznámenie o vstupe na pozemok_Distribučná SPP

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií