Navigácia

Obsah

Koronavírus

Galanta a okolie

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

02.04.2020

Seniori STOP podvodníkom

Seniori STOP podvodníkom_odporúčanie

Detail

01.04.2020

OZNAM_stránkové hodiny MsÚ

OZNAM_stránkové hodiny MsÚ

Detail

31.03.2020

Pracovná ponuka - Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, Galanta

Materská škola - Óvoda, Sídl.Sever, Česká 1453 v Galante hľadá učiteľku od 02.09.2020 na zastupovanie počas MD.

Detail

31.03.2020

Oznámenie - preventívne opatrenie pre MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ - Spektrum

Materské školy, základné školy, základné umelecké školy a CVČ - Spektrum v Galante budú do odvolania zatvorené.

Detail

31.03.2020

Usmernenie ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu - chov zvierat

V súčasnosti neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že koronavírus cirkuluje u zvierat v SR. Je možné, že niektoré druhy zvierat by mohli byť infikované vírusom SARS-CoV-2, ale neexistuje dôkaz o tom, že vírus môžu šíriť domáce zvieratá alebo hospodárske zvieratá. O víruse SARS-CoV2 stále existuje veľa neznámych poznatkov a toto je oblasť, ktorú treba ešte len študovať a pochopiť. Na základe uvedených úvah o šírení koronavírusu u zvierat a jeho prenosu na ľudí vydala ŠVPS SR predbežné usmernenie, ktoré uvádzame v prílohe.

Detail