Navigácia

Obsah

ONLINE TESTOVANIE

Udalosti a aktuality

Úradná tabuľa

04.03.2021 - 20.03.2021

Ponuka na predaj majetku

Detail

22.02.2021 - 10.03.2021

Územné rozhodnutie

Detail

09.02.2021 - 25.03.2021

Zámer zámeny majetku mesta

Detail

09.02.2021 - 25.03.2021

Zámer prenájmu majetku mesta

Detail

09.02.2021 - 25.03.2021

Zámer predaja majetku mesta

Detail

Koronavírus

Parkovanie

COVID 19

Moderné technológie - Galanta na ceste SMART

Interreg SK-HU

Zelený plán Galanta

Certifikát otvorená politika

Oznamy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.6059 kú: Galanta

Dňa 02.03.2021 požiadal Mgr. Igor Džodla, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Borovica - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č.6059, druh pozemku vinica, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Javorinka),v spoluvlastníctve žiadateľa.

Detail

Oznam pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ ohľadom činnosti škôl od 08.03.2021

Detail

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Detail

Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu

Havária/porucha dodávky vody z verejného vodovodu

Detail

Sprísnenie opatrení v súvislosti s COVID - 19

Okres Galanta sa nachádza podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania (čierna farba). Je potrebné sa riadiť pravidlami, ktoré z uznesenia vlády SR č. 123/2021 ako aj príslušných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vyplývajú.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií