Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Aj výsadba stromov má svoje pravidlá

Ilustračné foto

V Galante pribudne každý rok niekoľko nových stromov. Takáto aktivita je verejnosťou vnímaná pozitívne. Každý z nás je rád obklopený príjemným prostredím. Každá výsadba má však svoje pravidlá, ktoré platia pre mesto aj jej obyvateľov.

Sú medzi nami aj takí, ktorí sami z vlastnej vôle a iniciatívy stromy sadia.

Hoci výsadba na cudzom pozemku povolená nie je, obyvatelia  svojvoľne, hoci s dobrým úmyslom, vysadili stromy na sídlisku SNP bez toho, aby svoj zámer konzultovali s príslušným oddelením Mestského úradu, prípadne s Technickými službami v Galante, ktoré majú v správe miestnu zeleň.

Žiadame obyvateľov, aby svojvoľne nevysádzali dreviny na pozemkoch mesta Galanta.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny nie je povolené svojvoľne sadiť dreviny. Na ich výsadbu je potrebný súhlas vlastníka pozemku, inak sa občan dopúšťa protiprávneho konania.

Z takejto svojvoľnej výsadby sa stáva ťarcha na pozemku vlastníka, ktorý je za ňu plne právne zodpovedný. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je podľa zákona povinný sa o dreviny starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať. Technické služby evidujú len ohlásené, prípadne nimi vysadené dreviny, a následne dodržiavajú presne stanovený plán starostlivosti.

Občania väčšinou nevedia, ako stromy o niekoľko desaťročí vyrastú a či im nebudú robiť problémy s tienením, zasahovaním konárov do fasády a pod. Následné odstránenie takéhoto stromu si už vyžaduje povolenie a je finančne náročné. Svojvoľnou výsadnou stromov môžu byť nechtiac zasiahnuté aj ochranné pásma inžinierskych sietí.

Dátum vloženia: 31. 7. 2023 17:40
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2024 14:40
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac