Obsah

Mgr. Zuzana Morovičová


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Vedúca oddelenia

Mesto Galanta - Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy